రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈరోజు ‘‘పరిశోధన పత్రరచన:మెళకువలు’’ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్

హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం, తెలుగుశాఖ విద్యార్థినీ విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసుకొని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న ‘అధ్యయనం’ (తెలుగు కళా సాంస్కృతిక సాహిత్య చర్చావేదిక) వారు ఈ రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ‘పరిశోధన పత్రరచన:మెళకువలు’’ అనే అంశంపై ప్రసంగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రసంగం డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో జరుగుతుంది. దీన్ని పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ పద్ధతిలో వివరించాలనుకుంటున్నాను.   

No comments: