ఎం.ఏ.,తెలుగు తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. నాల్గవ సెమిస్టర్ లో కొత్తగా Techniques of Writing a Thesis/Dissertation అనే కోర్సు ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. దీనితో పాటు రెండవ సెమిస్టర్ విద్యార్ధులకు ‘‘ప్రవాసాంధ్ర సాహిత్యం-పరిచయం’’ అనే కోర్సుని కూడా డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు బోధిస్తారు.

కనీసం ప్రాథమిక స్థాయి వరకు మాతృభాషలోనే విద్యాభ్యాసం

ఆంధ్రజ్యోతి, శేరిలింగంపల్లి, 21 ఫిబ్రవరి 2017, పుట: 14 వారి సౌజన్యంతో...