ఎం.ఏ., తెలుగు తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎం.ఏ., మూడవ సెమిస్టర్ విద్యార్థులకు Principles of Literary Criticism కంపల్సరీ కోర్సు ఉంటుంది. విద్యార్థులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు ప్రచురించిన ‘‘తెలుగు సాహిత్య విమర్శ దర్శనం’’ పుస్తకాన్ని చదవవలసిందిగా సూచిస్తున్నాను.

‘‘ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలోబోధన, పరిశోధనల్లో విమర్శ పదజాలం’

‘‘ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషాభివృద్ధి వ్యూహాలు: తెలుగు’’ అనే అంశంపై హైదరాబాదు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, తెలుగుశాఖ వారు 20-21 తేదీలలో నిర్వహించిన జాతీయ సదస్సులో డా. దార్ల వెంకటేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సులో ‘‘ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలోబోధన, పరిశోధనల్లో విమర్శ పదజాలం’’ అనే పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించారు.