09 August, 2020

జాబిల్లితో మరో జాబిల్లి

ప్రవహిస్తున్న సరస్సుని సుందరంగా వీక్షిస్తున్న దార్ల శ్రీనివాసరావుగారు

ఒక ఫంక్షన్ లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న డాక్టర్ దార్ల శ్రీనివాసరావుగారు

ఇంట్లోకి నీళ్ళొస్తే, మంచం ఎక్కేయడం లేదు... మంచం మీద నుండి దిగుతున్నాడుఈ  శ్రీనివాసరావు

ఆ చందమామ ఆకాశంలో ఎలా నిలబడిందీ?- డాక్టర్ దార్ల శ్రీనివాసరావుగారి పరిశీలన