Sunday, August 12, 2018

నాకను రెప్పల చప్పుడు...!... ( సూర్య దినపత్రికలో కవిత)

సూర్య దినపత్రిక ‘అక్షరం’ సాహిత్యానుబంధం, 13 ఆగస్టు 2018 సౌజన్యంతో...

నాకను రెప్పల చప్పుడు...!

నీకోసమే...
నీ శబ్దం విన్న వెంటనే రావాలని
రెండుచెవుల్నీ
ద్వార బంధాలకు తగిలించిన
అమ్మనై వంటింటిలో
నీకోసం  ఎదురు చూస్తున్నాను
నీ ఎదురుగా ఎప్పుడూ
పొగలు కక్కే నాన్ననవుతూ
డైనింగ్ టేబుల్ మీద
చల్లారిపోతూ
నువ్వొచ్చాకే తిందామని
నీకోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంటాను
సిగలో పువ్వుల వోలే
గుండెలపై పరిమళించాలని
సింగారించుకుంటూ
నలగని చీరను సర్దుకుంటూ నీభార్యనై
నీకోసం ఎదురుచూస్తాను
నీతో దాగడుమూతలాడుతూ
నిన్నేడిపిస్తూనో
నేనే ఏడుస్తూనో
నీతో ఆడుకోవాలని
చెల్లినై, తమ్ముడునై
నీ కోసమే ఎదురుచూస్తాను!
నీతో కలిసి
సంతోషంగా చీర్ కొట్టాలని
మిత్రుడినై నీజతకట్టాలని
మత్తు వాసనలతో
నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను!
నువ్వు చెవిలో హియర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా
చెవులో పువ్వులు పెట్టే శబ్దాల్నీ కాస్త విను!
పుచ్చకాయల్లా పగిలిపోతున్న
తలకాయల్ని  చూసినప్పుడల్లా
హెల్మెట్ తీసి స్టైల్ గా
గాలికి వయ్యారమయ్యే
అందమైన తలనే దాచాలనిపిస్తుంది!
నన్నేదైనా దూసుకెళ్తున్నప్పుడల్లా
మనసుతోపోటీపడుతూ నడిపే వేగమే
నాగుండెల్ని గుభేలుమనిపిస్తుంది!
రోడ్డుమీదెవరైనా గుమిగూడితే
నువ్వక్కడ ఉండకూడదని
నేను మొక్కని దేవుళ్ళుండరు!
నువ్వే తుఫానుల్లోనూ చిక్కుకోకుండా
నువ్వు మళ్ళీ నవ్వుతూ
నువ్వు నువ్వు గా ఇంటికి రావడమే
యుద్ధం జయించిన వీరునిగా అనిపిస్తావు!
నువ్వింటి నుండి బయలుదేరి
మళ్ళీ యింటికి వచ్చేవరకూ
నీకోసమే ఎదురు చూసే
నా కనురెప్పల చప్పుడునెప్పుడూ మర్చిపోకు !
-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
      9182685231Saturday, August 11, 2018

అగ్నిపునీతకు అశ్రుతర్పణం! ( ‘మనం’ దినపత్రిక సౌజన్యంతో)


ఆ క్షణంలోనూ పన్నీటి జల్లుల్నే కురిపించావు
ఆక్షణంలోనూ సిరిమల్లెల్నే పరిమళించావు
ఆక్షణంలోనూ పసిపాపలా
మా మనసుల్ని ఉయ్యాల్ని చేసుకున్నావు
మాలో నువ్వలా కదులుతున్నసేపూ
నీఅడుగులకు వేలాడుతూ
మాకనురెప్పులచప్పుళ్ళు తడబాటు!
ఒకకంటిలో ఆనందం, మరో కంటిలో ఆందోళన
నువ్వూగుతున్న ఊయల్నొదల్లేకపోయిన
నీకేరింతల్లో కలిసిపోయిన మా గుండెల్లోని గుబులు
!
కన్నీళ్ళెలా గడ్డకడతాయే
 
నిప్పులమడుగపై కూలబడి కూడా చెదరనివ్వని
 
నీనీతిచూసి నైతికత నివ్వెరపోతూ పలికింది
వయసడ్డొచ్చిందిగానీ
నిన్నుమాహృదయాలకు హత్తుకోలేకపోయామనేబాధ
 
మమ్మల్నింకా నిలువెళ్ళా కాల్చేస్తుంది!
నువ్వు దహించుకుపోతున్నా
 
వ్యవస్థనగ్నిగుండంలో తోసెయ్యకుండా
నువ్వు విసిరిన ఆ చిరునవ్వుల హస్తాల్ని
అందుకోలేకపోయామని మమ్మల్ని నిలేస్తున్నాయి
ఒకపక్కచావు సంకనెక్కికూర్చున్నా
 
నువ్వేంటమ్మా...నిష్కపటమెరుగని కరుణామయిలా
దాన్నలా పసిపిల్నిని చేసి లాలించావు
?
నీది అమాయకత్వమనుకోవాలో
మాది అమాయకత్వమనుకోవాలో
 
అమాయకత్వాన్నే పునర్నర్వచించుకోవాలో
 
నువ్వు మాత్రం నిజంగా ఓ అగ్నిపునీతవే!
-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
9182685231
(ఇటీవల తనను తాను కాల్చకొని చనిపోయిన సెంట్రల్ యూనివర్సిటి రీసెర్చ్ స్కాలర్ ‘నీతూదాసు’తో మాట్లాడిన మాటల్ని, ఆ దృశ్యాన్ని మరిచిపోలేకపోలేక అశ్రునివాళినర్పిస్తూ...!)


సౌందర్యం (పద్యాలు)

11 ఆగస్టు 2018, గణేష్ దినపత్రిక

చివరి విందు (కవిత)

12 ఆగస్టు 2018, గణేష్ దినపత్రిక

Sunday, August 05, 2018

నమ్మకం (కవిత) 6 ఆగస్టు 2018


నమ్మకం
నడవడం నేర్పాక నమ్మకమే నడిపిస్తుంది
అపనమ్మకం భయపెడుతూతడబడేలాచేస్తుంది
గరికలాంటిపొరపాటుతాడులామారిపోతుంది
గమ్యం తెలియనప్పుడు 
యెటుచూసినా అయోమయమే!
గమ్యంగుర్తించలేనప్పుడు యేదైనా దుఃఖమే!
గమ్యమెటో నిర్ణయించుకోలేనప్పుడు
యేదిక్కుకెళ్ళాలో ఎలా తెలుస్తుంది!
అన్నిమార్గాల్ని అన్వేషించాలి
గమ్యంచేర్చేదేదో గుర్తించాలి
చీకటికుహరంలో 
వెలుగుల ఊపిరిపోసిందెవరు?
పురిటినొప్పుల్నెవరుభరించారు?
అమ్మతనం నీగమ్యం గుమ్మందాకా రాకపోవచ్చు
నీగమ్యాన్ని దాటకుండా అడ్డుకునే
మోకాలడ్డుపెడుతుందా!
నమ్మకం నడిపిస్తుంది
అది నమ్మకమే అయితే అమ్మకానికెలాపెడుతుంది!?
నమ్మకమేనడిపిస్తుంది!!
-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
మనతెలంగాణ దినపత్రిక సాహిత్యం పేజీ, 6 ఆగస్టు 2018Monday, July 30, 2018

మళ్ళీ నీ కోసమే ఈ నిరీక్షణ


31 జూలై 2018, మనం దినపత్రిక సౌజన్యంతో


నిద్రరాని ప్రతి అర్థరాత్రీ
 ఆకాశంకేసి చూసినప్పుడల్లా
నాఒంటరితనాన్ని పోగొట్టే
నక్షత్రమై పలకరించిన నిన్ను చూడాలనిపిస్తుంది.
నీకళ్ళల్లో నన్నూ నాకళ్ళల్లో నిన్నూ-
ఒకర్నొకరం మౌనసంగీతాన్ని వింటూ
మబ్బులచాటున చెఫ్పుకున్న
వేదనలయెరుపులన్నీ
మళ్ళీఈకళ్ళల్లోమెరిసేలానిన్ను చూడాలి
చూపులుకురుస్తున్నతడితో
ఆ కాగితప్పడవల్లో ఊగిసలాడుతూ
కొండలనుండీ కోనలనుండీ
తొంగితొంగిగెంతులేసే
సూర్యుణ్ణలాగే పిడికిళ్ళలోబంధించి
మనసుతెరచాపల్లో
 
దాగుడుమూతలాడుతూ గోడలకేసినపోస్టర్లు
నినాదాలైమోగినకదనరంగాన్ని
 
మళ్ళీ నీకళ్ళల్లో చూడాలి
ఇంటినిండా పరుచుకున్నవస్తువులే
అవసరమున్నా లేకున్నా కొన్న
ప్రపంచంలోని ఎన్ని వస్తువులో!
ఒక్కదానిలోనూ జీవకళకనిపించదే
ఒక్కరైనా కాసేపు మనసువిపిమాట్లాడరే
వాయిదాలముచ్చట్లు
ఆయుధాలుముచ్చట్లు
ఒక్కరైనా కాసేపు కళ్ళనైనా మరల్చరే
ఇడియట్ బాక్స్ కొకరు
 
ఆండ్రాయిడ్ పిక్స్ కొకరు
అంతబట్టని అంతరాంతర్జాలశోధన!
పొగగొట్టం కొట్టిన నామసిముఖాన్నిముద్దాడిన
ఆకుక్కపిల్లనువెతగ్గలిగే
నీసహాయపు జాడలు కోసమైనా నిన్ను చూడాలి
నలిగినహృదయాలాపాలవిలాపాలు
బూతులుగా మారినా,వాతలుగా మారినా
సహించి నన్నక్కున చేర్చుకొనే
 'అమ్మ'లాంటి నిన్ను మళ్ళీ చూడాలి!

-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు, మొబైల్: 9182685231
(‘మనం’ దినపత్రిక, 31 జూలై 2018 లో ప్రచురితం)