రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Syllabus

భారతీయకావ్యశాస్త్రం

UNIVERSITY OF HYDERABAD

Department of Telugu
TL 421  Indian Poetics
I Semester, M. A. Telugu Core Course 4 Credits
UNIVERSITY OF HYDERABAD
Department of Telugu
M.A. Telugu., I Semester
Optional Course: TL 421: INDIAN POETICS 4 Credits

భారతీయ కావ్య శాస్త్ర ఆవిర్భావం - భారతీయ ఆలంకారికుల పరిచయం - కావ్య శాస్త్రం ఆవశ్యకత – కవి – కవిత్వం– కావ్యం – శ్రోత – భరతుడు -
భామహుడు - దండి - విశ్వనాథుడు- జగన్నాథుడు -తదితరుల నిర్వచనాలు- కవి - కవిత్వం – కావ్యం – నిర్వచనాలు- కావ్య హేతువులు : ప్రతిభ - వ్యుత్పత్తి –
అభ్యాసం తదితరాలు- కావ్య ప్రయోజనం: ఆనందమా? – ఉపదేశమా? - కావ్య భేదాలు
Origin of Indian Poetics - Introduction of Indian Aestheticians - Necessity of Poetics- Definitions of The Poet – The Poem – The
Reader- Different concepts of Barata - Bhamaha – Dandin- Viswanatha - jagannatha Panditaraya and others-Definitions of The Poet - The Poem
– The Kavya – Elements of Poetry: Genius, Scholarship, Practice and others-The Benefits of Poetry: Delight Or worldly wisdom -Divisions of
నాయకుని లక్షణాలు - చతుర్విధ నాయకులు: ధీరోదాత్తుడు – ధీరోద్ధతుడు - ధీరశాంతుడు – ధీరలలితుడు ; దక్షిణ నాయకులు: దక్షిణుడు -
అనుకూలుడు - ధృష్టుడు – శఠుడు - లక్షణాలునలభై ఎనిమిది మంది కావ్యనాయకుల భేదాలు- కావ్య నాయికలు స్వభావం - ప్రధాన కావ్య నాయికలు :
స్వీయ , అన్యసామాన్య లక్షణాలుభేదాలు - అష్టవిధ శృంగార నాయికలు - లక్షణాలునూట ఇరవైఎనిమిది మంది కావ్య నాయికల భేదాలు.
Characteristics of Kavya Hero – Kavya Heroine -Characteristics of four major types of Kavya Heroe:Dheerodattha – Dheerudhata -
Dheerasanta - Dheeralalita ; Dakshina Nayakas , Forty Eighty divisions of kavya nayakas ( kavya heroes) - Nature of Kavya Heroines-Major
Types of kavya Heroines and Characteristics: Sweeya- Anya- Samanya -Eight divisons of Sringara Heroines – Characteristics- One hundred
twenty eighty divisions of kavya nayikas (Heroines )
కావ్యాత్మ సిద్ధాంతాలు - రసఅలంకారగుణరీతిధ్వనివక్రోక్తిఅనుమతిఔచిత్యం
Kavyatma theories (Central Idea)- rasa ( Sentiment), alankara (Rhetoric), guna, riti (Style), dhwani ( Suggestive), vakrokti, oucityam
ఉత్పత్తి వాదం ( భట్టలోల్లటుడు )అనుమితి వాదం ( శ్రీ శంకకుడు ),
భుక్తి వాదం ( భట్ట నాయకుడు),అభివ్యక్తి వాదం ( అభినవగుప్తుడు)
రస సంఖ్య - రస సమీకరణ వాదాలు- రసాభాసం మొదలైనవి
1. కావ్యాలంకార సంగ్రహం - వ్యాఖ్యానం : సన్నిధానం సూర్యనారాయణ శాస్త్రి
2.సాహిత్య దర్శనము - కాకర్ల వెంకట రామ నరసింహం
3. ఆంధ్ర ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం - వ్యాఖ్యానం : చెలమచర్ల రంగాచార్యులు
4. నాట్య శాస్త్రం - తెలుగు అనువాదం : పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు
6. భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రం ( భిన్న సంప్రదాయాలు - దృక్పథాలు ) - కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి
8. సాహిత్య ప్రయోజనం ( వ్యాసావళి ) - కొడవటి గంటి కుటుంబరావు
( Publication Division, Ministry of Information and Broad Casting, Government of India , New Delhi , 1983.)
2. Indian Poetics - Translated by N.Balasubrahmanyam

సాహిత్యవిమర్శ - మౌలిక లక్షణాలు
UNIVERSITY OF HYDERABAD
Department of Telugu
TL: 502, Principles of Literary Criticism 
IIIrd Semester,    M. A. (Combined) Telugu       Core Course
Course Teacher: Dr.Darla Venkateswara Rao, vrdarla@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIT – I
            విమర్శ స్వభావంపరిధి - విమర్శ నిర్వచనం - కళ - సాహిత్యం -కవివిమర్శకుల మధ్య సంబంధం -విమర్శ ప్రయోజనంఉత్తమ విమర్శ లక్షణాలు - విమర్శకుల  రకాలు -  విమర్శ మౌలిక లక్షణాలు : విశ్లేషణ,వ్యాఖ్యానం,              తులనాత్మకంనిర్ణయం.
Nature and limits of Criticism -Definition of Criticism – Art and Literature- Relations between Poet and Critic – Value of Criticism -Qualities of Good Critic and Types of critics -Basic Principles of literary Criticism:  a) Analysis.  b) Interpretation.  c) Comparison.  d) Judgment.

UNIT – II
             ప్రాచీన  తెలుగు సాహిత్యం లో  విమర్శనాంశాలు : కావ్యావతారికలు , లక్షణ గ్రంథాలుచాటువులుటీకలు తదితరాలు.
An outline of Classical Telugu Criticism: Distinguished features in kavyavatarika’s(Prefaces), Lakshanagrandha’s (Poetics), Chatuva’s (Figurative Verses or Couplets), Theeka’s (Commentaries) and others.
            తెలుగు సాహిత్య విమర్శ పుట్టుకవికాసం పాశ్చాత్య సాహిత్య ప్రభావం - దక్కను కవుల చరిత్ర - విమర్శఅవతరణ యుగం - కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి, - కందుకూరి వీరేశ లింగం - వెన్నేటి రామచంద్ర రావు - కట్టమంచిరామలింగారెడ్డి - రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ  జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య - వడలి మందేశ్వరరావుకె.కె.రంగనాథాచార్యులు- ఓల్గా కాత్యాయనీ విద్మహే- జి.లక్ష్మీనరసయ్యతదితరుల కృషి.
            Origin and Evolution of Telugu Literary Criticism – Influence of Western Literature- Biographical Sketches of Deccan Poets- Early age Telugu Critics – Kasibhatta Brahmaiah Sastry – Kandukuri Veeresa Lingam – Venneti Ramachandra Rao-C.R.Reddy- Rallapalli Anantakrishna Sarma-Viswanatha Satyanarayana- G.V.Subrahmanyam- Mudigonda Veerabhadrayya- Vadali MandeswaraRao – K.K.Ranganathacharyulu- Olga - Katyanani Vidmahe – G.Lakshminarasiah and others.

UNIT – III
సాహిత్య విమర్శ పద్ధతులుTypes of Literary Criticism
             గ్రంథ పరిష్కరణ విమర్శ  కవి జీవిత విమర్శ   మనోవిశ్లేషణ విమర్శ   చారిత్రక విమర్శ  
మార్క్సిస్ట్ విమర్శ ఊశైలీ శాస్త్ర విమర్శ   )  తులనాత్మక విమర్శౠ) స్త్రీవాద, దళిత, బహుజన విమర్శఏ) ప్రాంతీయ వాద విమర్శ  తదితర పద్ధతులు.
a)   Textual Criticism, b) Biographical Criticism, c) Psychological Criticism, d) Historical Criticism,
e)    Marxist Criticism, f) Stylistic Criticism, g) Comparative Criticism  h) Feminist, Dalit, Bahujan Literary CriticismsI) Regionalism and other methods.

UNIT – IV
            Literary theories – Modernism – Post Modernism –Liquid Modernity, Orientalism, Post Colonia Theory – Post Structuralism –Multi culturalism - Magical realism - Death of The Author- Sociology of literature
సాహిత్య సిద్ధాంతాలు: ఆధునికత - ఉత్తరాధునిక వాదం - ద్రవాధునికత ప్రాచ్య తత్త్వం - వలస వాదానంతర సాహిత్యం బహుళ సాంస్కృతిక వాదం మాంత్రిక వాస్తవికత రచయిత మరణం- సాహిత్య సామాజిక శాస్త్రం


Reference books:

Telugulo Sahitya Vimarsa – S.V.Rama Rao
Adhunika Telugu Sahitya Vimarsa: Saampraadayika Reeti- Kovela Sampatkumaracharya
Adhunika Telugu Sahitya Vimarsalo Vibhinna Dhoranulu- K.K.Ranganathacharyulu
Vimarsa, Kalatatwa Sastralu-Mudigonda Veerabhadraiah
Anuvartita Vimarsa Bhashaa saastra drukkonaalu- Parimi Rama narasimham
Bahujana Sahitya Vimarsa, -Darla Venkateswara Rao
Telugu Sahitya Vimarsa Darshanam (Encyclopedia) – Ed. Mrunalini, Anandan.K, &Chennakesavareddy.G.  
Adhunikata-Samakaaleenata(Konni Paarshavaalu) - Gangisetti Lakshminarayana
20th Century Literary Criticism - (Ed) David Lodge
Principles of literary criticism- Richards, I.A.
Postcolonial literature: An introduction- Pramod K. Nayar

Post Modernism – B.TirupathiRao
Encyclopedia of Globalization (1-4 Volumes), Robertson, Roland., Scholte, Jan Aarte, (Ed.) New York: Routledge, 2007. 


UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
Department of Telugu
M.A., Telugu   (IV Semester)
New Course Syllabus: TL 529 INTRODUCTION TO TELUGU DIASPORA LITERATURE
(ప్రవాసాంధ్ర సాహిత్యం-పరిచయం)
Optional Course: 4 Credits                                    
100 Marks (Internal 40 + Main 60)

కోర్సు లక్ష్యాలు:
ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతంలో అనేకయేళ్ళ పాటు గానీ, శాశ్వతంగా గాని నివసించేవాళ్లు, తాము పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం మారడం ద్వారా కలిగిన తమ జీవితానుభవాల్ని ఏదొక ప్రక్రియలో రాస్తే దాన్ని డయాస్పోరా సాహిత్యం అంటారు. ప్రాంతం అనేది గ్రామం, జిల్లా, రాష్ట్రం, దేశం అనే విస్తృతమైన అవగాహనతో అవగాహన చేసుకోవాలి. కానీ, ప్రస్తుతం కేవలం ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి రకరకాల కారణాల వల్ల వెళ్ళి అక్కడ నివసిస్తూ, తమ అనుభవాలను సృజనీకరించే సాహిత్యాన్ని డయాస్పోరా సాహిత్యంగా పిలుస్తున్నారు. ఈ రెండు కోణాల్నీ ఈ కోర్సులో అధ్యయనం చేస్తారు.  
ఈ కోర్సులో తెలుగు ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాలకు, దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వారు ప్రత్యక్షంగా గమనించి రాసే సృజనాత్మక రచనను అధ్యయనం చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం. దీనితో పాటు తెలుగు భాష, సాహిత్యం, సంస్కృతుల్లో వచ్చిన పరిణామాలను పరిశీలించడం. తెలుగు సాహిత్య వికాసంలో వస్తు, రూపవిశేషాలను శాస్త్రీయంగా సమీక్షించుకోవడంతెలుగు ప్రజల చారిత్రక మూలాలు, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ స్థితిగతులు మొదలైన అంశాలను శాస్త్రీయంగా పరిశీలించడం ఈ పాఠ్యాంశ లక్ష్యాలు.

UNIT-I
డయాస్పోరా సాహిత్యం - వలసవాద సాహిత్యం –వలసాంధ్ర సాహిత్యం - ప్రాంతేతర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదలైన పర్యాయ పదాల సమీక్ష : డయాస్పోరా సాహిత్యం నిర్వచనం - లక్షణాలు
UNIT –II
పాశ్చాత్య నాగరికత-సంస్కృతి: భారతీయ విలువలు – తెలుగు వారి జీవన విధానం-ద్విపౌరుషత్వం- వైయక్తిక, వ్యవస్థీకృత సంఘర్షణలు- కుటుంబం-వివాహం- తెలుగు వారిగా తమ ఉనికి కోసం చేసే కార్యక్రమాలు - భాష, సాహిత్యం, కళలు - ప్రత్యేక సభలు, సమావేశాల నిర్వహణ-పండుగలు- మతాచారాలు- సాంస్కృతిక సమైక్యతా ప్రయత్నాలు- పుట్టి, పెరిగిన ప్రాంతాలపై మమకారం – సాస్టాల్జియా (Nostalgia)- వ్యాపారాభివృద్ధి-ఆర్థిక, రాజకీయ శక్తులుగా మారడం-విధాన నిర్ణయాలపై ప్రభావాన్ని వేయడం- స్వీయానుభవ సృజన సాహిత్య ప్రతిఫలనం.
భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో తెలుగు ప్రజల సాహిత్యం స్థితిగతుల ప్రతిఫలన డయాస్పోరా సాహిత్యం - ఇతర దేశాల్లో తెలుగు ప్రజల సాహిత్యం స్థితిగతుల ప్రతిఫలనం- విశ్వ సాహిత్యంలో తెలుగు స్థానం- మొదలైన అంశాల పరిచయం.
UNIT –III
పాఠ్య నిర్ణాయక గ్రంథాలు (Texts for Prescribed)
డయాస్పోరా నవలలు :  1. పడమటి కొండలు - రచయిత: డా. ఎస్. శంకరయ్య, 
          (శ్రీరామలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్, ప్రథమ ప్రచురణ : జూన్ 2010)

              డయాస్పోరా కవిత్వం: 1. వలసలు (సంగెవేని రవీంద్ర), 2. నాపేరు... (అఫ్సర్)                                            
డయాస్పోరా కథలు :
పైచదువు (కేన్యా టు కేన్యా కథాసంపుటి) - ఆరి సీతారామయ్య,
అంటు-అత్తగారు – వేలూరి వెంకటేశ్వరరావు,  
రంగు తోలు - నిడదవోలు మాలతి,
సంకట్ కాలమే బాహర్ జానే కా మార్గ్ -వంగూరి చిట్టెన్ రాజు,
పండగ- నోరి రాధిక,  
ఛోటీ దునియా  (కథ)– అఫ్సర్,
హోమ్ రన్ – కల్పనా రెంటాల,
శ్రీకారం - అంబల్ల జనార్ధన్,
             
UNIT –IV
తెలుగు డయాస్పోరాసంస్థలు, పత్రికలలో సాహిత్యాంశాల పరిచయం
            సంస్థలు: TANA( ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ప్రత్యేక సంచికలు
ATA (అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రత్యేక సంచికలు
వాటి ప్రత్యేక సంచికల పరిచయం పత్రికలు: ఈ మాట (http://eemaata.com/em/),
డయాస్పోరా రచయితలు: పరిచయం , అంతర్జాలంలో తెలుగుభాషా సాహిత్యాలు
            చదువుకోవాల్సిన గ్రంథాలు/రచనలు:
       
1.    నా భావనలో డయాస్పోరా (వ్యాసం), వేలూరి వేంకటేశ్వరరావు, ఈ మాట మాసపత్రిక, ( అంతర్జాల పత్రిక), నవంబరు, 2002.
2.    వలస రచయితలు- సాహిత్యం చైతన్యం (వ్యాసం), కొలకలూరి ఇనాక్, ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ సాహిత్యంపై విమర్శనం, (సంపా) కొలకలూరి మధుజ్యోతి, జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి: 2009, పుటలు: 182-189.
3.    తెలుగు డయాస్పోరా సాహిత్యం - ఒక పరిచయం (వ్యాసం), దార్ల వెంకటేశ్వరరావు,ద్రావిడి (త్త్రైమాసిక తెలుగు పరిశోధన పత్రిక) ఆగస్టు, 2011, సంపుటి-1, సంచిక-1. పుటలు: 114 –123.
        English Books:
Rainer Bauböck and Thomas Faist (ed.). Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and MethodsIMISCOE Research, Amsterdam University Press, 2010.

Gijsbert Oonk (ed.). Global Indian Diasporas : Exploring Trajectories of Migration and Theory, IIAS Publications, Amsterdam University Press, 2007.


Laura Chrisman. Postcolonial contraventions Cultural readings of race, imperialism and transnationalism, Manchester University Press, 2003UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
Department of Telugu
M.A., Telugu   (IV Semester)
Techniques of Writing a Thesis/Dissertation
Optional : 4 Credits
100 Marks (Internal 40 + Main 60 marks for Project Report)

Course Design by Dr.Darla Venkateswara Rao

UNIT-I
సాధారణ వ్యాసం (General Essay)-సమీక్ష వ్యాసం(Review Essay)-పరిశోధన పత్రం (Research Paper):   నిర్వచనాలు (Definitions), లక్షణాలు (Features), లక్ష్యాలు (Aims), ఆశయాలు (Objectives), పరిశోధన నివేదిక                    (Research Report), సిద్ధాంత వ్యాసం (Dissertation), సిద్ధాంత గ్రంథం (Thesis), పరిశోధన స్వరూపం, (Research Structure), పరిశోధన స్వభావాలు(Research Characteristics)

UNIT-II
పరిశోధన ప్రణాళిక (Research Plan)-పరిశోధన సంక్షిప్తి (Research Abstract)- పరిశోధనాంశం(Research Topic) – ఆధారాలు (Sources): ప్రాథమిక (Primary) , మాధ్యమిక ( Secondary),  ప్రకటనలు (Statements)- ఉద్దరణలు (Quotations)-సూచికలు(Citations)-పాద సూచికలు,(Foot Notes), అంతర్గత సూచికలు, (Inner Notes), అంతర్జాల వాడుక (Usage of Internet), ఉపయుక్త గ్రంథ సూచిక (Bibliography)- భాష, శైలి (Language and Style)-విరామ చిహ్నాలు (Punctuation Marks),  గ్రంథాలు,  పత్రికల పేర్లు (Names of Books, Journals)

UNIT-III
 ఆగమ, నిగమన పద్ధతులుగుణాత్మక, పరిణాత్మక పద్ధతులు (Qualitative and Quantitative Methods), భావన (Concept), సాధారణ సిద్ధాంతం (General Theory), ఊహ పరికల్పన(Hypothesis), సిద్ధాంత నిరూపణ పరికరాలు (Research Tools), ఫలితాంశాలు (Results),  ప్రత్యక్ష లేదా నిగమన పద్ధతి (Deductive Method)పరోక్ష లేదా  ఆగమన పద్ధతి (Inductive Method)
UNIT-IV
ఉపోద్ఘాతం (Writing the Introduction) – ముఖ్య ప్రతిపాదిత విషయం (Writing the Body)- ముగింపు (Writing the Conclusion)- తొలి చిత్తు ప్రతి (Write the first Draft)- ప్రాథమిక ప్రతి ( Revised first Draft or Outline)- అసలు ప్రతి (Final Draft)
 Reference Books of Further Reading
·         Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th Edition), The Modern Language Association of America. Printed in the United States of America, New York 10004-1789
·         ఎస్‌. జయప్రకాష్‌ పరిశోధన విధానం,  1992
·         జి.వి., సుబ్రహ్మణ్యం. జీవియస్‌ వ్యాసాలు,  1993
·         ఆర్వీయస్‌. సుందరం.  పరిశోధన పద్ధతులు 1990
·         రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డిహెచ్‌.ఎస్‌.బ్రహ్మానందసాహిత్య పరిశోధన సూత్రాలు, 1997
·         నిత్యానందరావు, వెలుదండ. విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన, 2014
·         సుబ్బాచారి,పులికొండ. పరిశోధన విధానం సిద్ధాంత గ్రంథ రచన, 2014
·         అప్పారావు గంధం, సూర్యనారాయణ, కాళిదాసు. పరిశోధన పద్ధతులు, 1985
·         తెలుగు అకాడమి, పరిశోధన సంహిత, 1975.
·         కుసుమాబాయి, కులశేఖరరావు, పరిశోధన సూత్రాలు,2000.

No comments: