Syllabus

భారతీయకావ్యశాస్త్రం

UNIVERSITY OF HYDERABAD

Department of Telugu
TL 421  Indian Poetics
I Semester, M. A. Telugu Core Course 4 Credits
UNIVERSITY OF HYDERABAD
Department of Telugu
M.A. Telugu., I Semester
Optional Course: TL 421: INDIAN POETICS 4 Credits

భారతీయ కావ్య శాస్త్ర ఆవిర్భావం - భారతీయ ఆలంకారికుల పరిచయం - కావ్య శాస్త్రం ఆవశ్యకత – కవి – కవిత్వం– కావ్యం – శ్రోత – భరతుడు -
భామహుడు - దండి - విశ్వనాథుడు- జగన్నాథుడు -తదితరుల నిర్వచనాలు- కవి - కవిత్వం – కావ్యం – నిర్వచనాలు- కావ్య హేతువులు : ప్రతిభ - వ్యుత్పత్తి –
అభ్యాసం తదితరాలు- కావ్య ప్రయోజనం: ఆనందమా? – ఉపదేశమా? - కావ్య భేదాలు
Origin of Indian Poetics - Introduction of Indian Aestheticians - Necessity of Poetics- Definitions of The Poet – The Poem – The
Reader- Different concepts of Barata - Bhamaha – Dandin- Viswanatha - jagannatha Panditaraya and others-Definitions of The Poet - The Poem
– The Kavya – Elements of Poetry: Genius, Scholarship, Practice and others-The Benefits of Poetry: Delight Or worldly wisdom -Divisions of
నాయకుని లక్షణాలు - చతుర్విధ నాయకులు: ధీరోదాత్తుడు – ధీరోద్ధతుడు - ధీరశాంతుడు – ధీరలలితుడు ; దక్షిణ నాయకులు: దక్షిణుడు -
అనుకూలుడు - ధృష్టుడు – శఠుడు - లక్షణాలునలభై ఎనిమిది మంది కావ్యనాయకుల భేదాలు- కావ్య నాయికలు స్వభావం - ప్రధాన కావ్య నాయికలు :
స్వీయ , అన్యసామాన్య లక్షణాలుభేదాలు - అష్టవిధ శృంగార నాయికలు - లక్షణాలునూట ఇరవైఎనిమిది మంది కావ్య నాయికల భేదాలు.
Characteristics of Kavya Hero – Kavya Heroine -Characteristics of four major types of Kavya Heroe:Dheerodattha – Dheerudhata -
Dheerasanta - Dheeralalita ; Dakshina Nayakas , Forty Eighty divisions of kavya nayakas ( kavya heroes) - Nature of Kavya Heroines-Major
Types of kavya Heroines and Characteristics: Sweeya- Anya- Samanya -Eight divisons of Sringara Heroines – Characteristics- One hundred
twenty eighty divisions of kavya nayikas (Heroines )
కావ్యాత్మ సిద్ధాంతాలు - రసఅలంకారగుణరీతిధ్వనివక్రోక్తిఅనుమతిఔచిత్యం
Kavyatma theories (Central Idea)- rasa ( Sentiment), alankara (Rhetoric), guna, riti (Style), dhwani ( Suggestive), vakrokti, oucityam
ఉత్పత్తి వాదం ( భట్టలోల్లటుడు )అనుమితి వాదం ( శ్రీ శంకకుడు ),
భుక్తి వాదం ( భట్ట నాయకుడు),అభివ్యక్తి వాదం ( అభినవగుప్తుడు)
రస సంఖ్య - రస సమీకరణ వాదాలు- రసాభాసం మొదలైనవి
1. కావ్యాలంకార సంగ్రహం - వ్యాఖ్యానం : సన్నిధానం సూర్యనారాయణ శాస్త్రి
2.సాహిత్య దర్శనము - కాకర్ల వెంకట రామ నరసింహం
3. ఆంధ్ర ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం - వ్యాఖ్యానం : చెలమచర్ల రంగాచార్యులు
4. నాట్య శాస్త్రం - తెలుగు అనువాదం : పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు
6. భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రం ( భిన్న సంప్రదాయాలు - దృక్పథాలు ) - కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి
8. సాహిత్య ప్రయోజనం ( వ్యాసావళి ) - కొడవటి గంటి కుటుంబరావు
( Publication Division, Ministry of Information and Broad Casting, Government of India , New Delhi , 1983.)
2. Indian Poetics - Translated by N.Balasubrahmanyam

సాహిత్యవిమర్శ - మౌలిక లక్షణాలు
UNIVERSITY OF HYDERABAD
Department of Telugu

TL: 502, Principles of Literary Criticism 

IIIrd Semester,    M. A. (Combined) Telugu       Core Course
Course Teacher: Dr.Darla Venkateswara Rao, vrdarla@gmail.com

Prepared by : Prof.Darla Venkateswara Rao


UNIT – I
            విమర్శ స్వభావం, పరిధి - విమర్శ నిర్వచనం - కళ - సాహిత్యం -కవి, విమర్శకుల మధ్య సంబంధం - విమర్శ ప్రయోజనం- ఉత్తమ విమర్శ లక్షణాలు - విమర్శకుల  రకాలువిమర్శ మౌలిక లక్షణాలు : ) విశ్లేషణ, ) వ్యాఖ్యానం,              ) తులనాత్మకం, ) నిర్ణయం.
Nature and limits of Criticism -Definition of Criticism – Art and Literature- Relations between Poet and Critic – Value of Criticism -Qualities of Good Critic and Types of critics -Basic Principles of literary Criticism:  a) Analysis.  b) Interpretation.  c) Comparison.  d) Judgment.

UNIT – II
             ప్రాచీన  తెలుగు సాహిత్యం లో  విమర్శనాంశాలు : కావ్యావతారికలు , లక్షణ గ్రంథాలు, చాటువులు, టీకలు తదితరాలు.
An outline of Classical Telugu Criticism: Distinguished features in kavyavatarika’s (Prefaces), Lakshanagrandha’s(Poetics), Chatuva’s  (Figurative Verses or Couplets),  Theeka’s (Commentaries)  and others.

            తెలుగు సాహిత్య విమర్శ పుట్టుక, వికాసం - పాశ్చాత్య సాహిత్య ప్రభావం - దక్కను కవుల చరిత్ర - విమర్శ అవతరణ యుగం - కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి, కందుకూరి వీరేశ లింగం - వెన్నేటి రామచంద్ర రావు - కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి - రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ ఆరుద్ర-  విశ్వనాథ సత్యనారాయణ-జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం-ముదిగొండ వీరభద్రయ్య-వడలిమందేశ్వరరావు-కె.కె.రంగనాథాచార్యులు-ఓల్గా-కాత్యాయనీ- విద్మహే- జి.లక్ష్మీనరసయ్య  తదితరుల కృషి.
            Origin and Evolution of Telugu Literary Criticism – Influence of Western Literature- Biographical Sketches of Deccan Poets- Early age Telugu Critics – Kasi Bhatta Brahmaiah Sastry – Kandukuri Veeresa Lingam – Venneti Ramachandra Rao-C.R.Reddy- Rallapalli Ananta Krishna Sarma- Arudra-Viswanatha Satyanarayana-G.V.Subrahmanyam-Mudigonda Veerabhadraiah – Vadali Mandeswara Rao – K.K.Ranganathacharyulu-Olga-Katyani Vidmhe-G.Lakshminarayana and others.

UNIT – III

సాహిత్య విమర్శ పద్ధతులు, Types of Literary Criticism
             ) గ్రంథ పరిష్కరణ విమర్శ,  ) కవిజీవిత విమర్శ,   ) మనోవిశ్లేషణ విమర్శ,                ) చారిత్రక విమర్శ,  
) మార్క్సిస్ట్ విమర్శ,  ఊ) శైలీ శాస్త్ర విమర్శ,   ఋతులనాత్మక విమర్శ,  ౠ) స్త్రీవాద, దళిత, బహుజన విమర్శ, ఎ) ప్రాంతీయ అస్తిత్వవాద, ముస్లిం వాద విమర్శ, తదితర పద్ధతులు.
a)   Textual Criticism, b) Biographical Criticism, c) Psychological Criticism, d) Historical Criticism,
e)    Marxist Criticism, f) Stylistic Criticism, g) Comparative Criticism  h) Feminist, Dalit, Bahujana Literary Criticisms, i) Regionalism and Muslimism and other methods.

UNIT – IV
            Literary Theories-Modernism-Post Modernism-Liquid Modernity, Orientalism, Post-Colonial Theory,- Post Structuralism- Multi Culturalism- Magic Realism –Death of The Auther- Sociology of Literature.

సాహిత్య సిద్ధాంతాలు: ఆధునికత - ఉత్తరాధునిక వాదం - ద్రవాధునికత – ప్రాచ్య తత్త్వం - వలస వాదానంతర సాహిత్యం బహుళ సాంస్కృతిక వాదం – మాంత్రిక వాస్తవికత – రచయిత మరణం- సాహిత్య సామాజిక శాస్త్రంReference books:

Telugulo Sahitya Vimarsa avatarana Vikasamulu (2014)–Rama Rao, S.V.
Pracheenandhra Kavula Sahityabhiprayalu: Abhiruchulu (2008)-

                                                          Chandra Sekhara Reddy, Rachapalem

Adhunika Telugu Sahitya Vimarsa: Saampraadayika Reeti (1981)- Sampatkumaracharya, Kovela
Telugu Sahityam pai English Prabhavam (1960) – VeerabhadraRao, Kottapalli
Pachyatya Sahitya Caritra – Siddhantalu (1994)- Mandeswara Rao, Vadali
Anuseelana (Sahitya Vimarsa) 1992) - Mandeswara Rao, Vadali
Pachyatya Sahitya Vimarsana reetulu (2014) – Subbarao, Annam Raju.
Andhra Sahitya Vimarsa –Angla Prabhavam(1996)- Subrahmanyam,G.V
Maa Vimarsa Prasthanam ( 2000)- Subrahmanyam,G.V
Vimarsa , Kalatatwa Sastralu-   ((2012)Veerabhadraiah, Mudigonda.
Vimarsa Silpam –  (2002) Venkata Subbaiah, Vallam Pati
Anuvartita Vimarsa Bhashaa saastra drukkonaalu- Rama narasimham, Parimi.
Telugu Navala Sahityamlo Manovishleshana, (2001) Sriramamurthi, Koduri
Telugu Sahitya Vimarsa Darshanam (2016) – Mrinalini, Anandan,& Chenna Kesava Reddy
Adhunika Telugu Sahityamlo VibinnaDhoranulu (1982) – Ranganathacharyulu.K.K
Adhunika Sahitya Vimarsa Reetulu (2004)-Lakshmana Chakravarthi, Varijarani & Vijaya Kumar
Adhuniki Telugu Sahityam Streevada Bhumika (2006)– Vidmahe, Katyayani
Muddera ( 2005)- Sujatha, Mudiganti
Bahujana Sahitya Drikpatham (2012 – Venkateswara Rao, Darla

20th Century Literary Criticism - (Ed) David Lodge

Principles of literary criticism- Richards, I.A.
Contemporary Literary and Cultural Theory (From Structuralism to Ecocriticism)
                                                        -Pramod K.Nayar
Postcolonial literature: An introduction- Pramod K. Nayar

Post Modernism – B.TirupathiRao
Encyclopedia of Globalization (1-4 Volumes), Robertson, Roland., Scholte, Jan Aarte, (Ed.) New York: Routledge, 2007. UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
Department of Telugu
M.A., Telugu   (IV Semester)
New Course Syllabus: TL 529 INTRODUCTION TO TELUGU DIASPORA LITERATURE
(ప్రవాసాంధ్ర సాహిత్యం-పరిచయం)
Optional Course: 4 Credits                                    
100 Marks (Internal 40 + Main 60)

కోర్సు లక్ష్యాలు:
ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతంలో అనేకయేళ్ళ పాటు గానీ, శాశ్వతంగా గాని నివసించేవాళ్లు, తాము పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం మారడం ద్వారా కలిగిన తమ జీవితానుభవాల్ని ఏదొక ప్రక్రియలో రాస్తే దాన్ని డయాస్పోరా సాహిత్యం అంటారు. ప్రాంతం అనేది గ్రామం, జిల్లా, రాష్ట్రం, దేశం అనే విస్తృతమైన అవగాహనతో అవగాహన చేసుకోవాలి. కానీ, ప్రస్తుతం కేవలం ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి రకరకాల కారణాల వల్ల వెళ్ళి అక్కడ నివసిస్తూ, తమ అనుభవాలను సృజనీకరించే సాహిత్యాన్ని డయాస్పోరా సాహిత్యంగా పిలుస్తున్నారు. ఈ రెండు కోణాల్నీ ఈ కోర్సులో అధ్యయనం చేస్తారు.  
ఈ కోర్సులో తెలుగు ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాలకు, దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వారు ప్రత్యక్షంగా గమనించి రాసే సృజనాత్మక రచనను అధ్యయనం చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం. దీనితో పాటు తెలుగు భాష, సాహిత్యం, సంస్కృతుల్లో వచ్చిన పరిణామాలను పరిశీలించడం. తెలుగు సాహిత్య వికాసంలో వస్తు, రూపవిశేషాలను శాస్త్రీయంగా సమీక్షించుకోవడంతెలుగు ప్రజల చారిత్రక మూలాలు, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ స్థితిగతులు మొదలైన అంశాలను శాస్త్రీయంగా పరిశీలించడం ఈ పాఠ్యాంశ లక్ష్యాలు.

UNIT-I
డయాస్పోరా సాహిత్యం - వలసవాద సాహిత్యం –వలసాంధ్ర సాహిత్యం - ప్రాంతేతర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదలైన పర్యాయ పదాల సమీక్ష : డయాస్పోరా సాహిత్యం నిర్వచనం - లక్షణాలు
UNIT –II
పాశ్చాత్య నాగరికత-సంస్కృతి: భారతీయ విలువలు – తెలుగు వారి జీవన విధానం-ద్విపౌరుషత్వం- వైయక్తిక, వ్యవస్థీకృత సంఘర్షణలు- కుటుంబం-వివాహం- తెలుగు వారిగా తమ ఉనికి కోసం చేసే కార్యక్రమాలు - భాష, సాహిత్యం, కళలు - ప్రత్యేక సభలు, సమావేశాల నిర్వహణ-పండుగలు- మతాచారాలు- సాంస్కృతిక సమైక్యతా ప్రయత్నాలు- పుట్టి, పెరిగిన ప్రాంతాలపై మమకారం – సాస్టాల్జియా (Nostalgia)- వ్యాపారాభివృద్ధి-ఆర్థిక, రాజకీయ శక్తులుగా మారడం-విధాన నిర్ణయాలపై ప్రభావాన్ని వేయడం- స్వీయానుభవ సృజన సాహిత్య ప్రతిఫలనం.
భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో తెలుగు ప్రజల సాహిత్యం స్థితిగతుల ప్రతిఫలన డయాస్పోరా సాహిత్యం - ఇతర దేశాల్లో తెలుగు ప్రజల సాహిత్యం స్థితిగతుల ప్రతిఫలనం- విశ్వ సాహిత్యంలో తెలుగు స్థానం- మొదలైన అంశాల పరిచయం.
UNIT –III
పాఠ్య నిర్ణాయక గ్రంథాలు (Texts for Prescribed)
డయాస్పోరా నవలలు :  1. పడమటి కొండలు - రచయిత: డా. ఎస్. శంకరయ్య, 
          (శ్రీరామలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్, ప్రథమ ప్రచురణ : జూన్ 2010)

              డయాస్పోరా కవిత్వం: 1. వలసలు (సంగెవేని రవీంద్ర), 2. నాపేరు... (అఫ్సర్)                                            
డయాస్పోరా కథలు :
పైచదువు (కేన్యా టు కేన్యా కథాసంపుటి) - ఆరి సీతారామయ్య,
అంటు-అత్తగారు – వేలూరి వెంకటేశ్వరరావు,  
రంగు తోలు - నిడదవోలు మాలతి,
సంకట్ కాలమే బాహర్ జానే కా మార్గ్ -వంగూరి చిట్టెన్ రాజు,
పండగ- నోరి రాధిక,  
ఛోటీ దునియా  (కథ)– అఫ్సర్,
హోమ్ రన్ – కల్పనా రెంటాల,
శ్రీకారం - అంబల్ల జనార్ధన్,
             
UNIT –IV
తెలుగు డయాస్పోరాసంస్థలు, పత్రికలలో సాహిత్యాంశాల పరిచయం
            సంస్థలు: TANA( ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ప్రత్యేక సంచికలు
ATA (అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రత్యేక సంచికలు
వాటి ప్రత్యేక సంచికల పరిచయం పత్రికలు: ఈ మాట (http://eemaata.com/em/),
డయాస్పోరా రచయితలు: పరిచయం , అంతర్జాలంలో తెలుగుభాషా సాహిత్యాలు
            చదువుకోవాల్సిన గ్రంథాలు/రచనలు:
       
1.    నా భావనలో డయాస్పోరా (వ్యాసం), వేలూరి వేంకటేశ్వరరావు, ఈ మాట మాసపత్రిక, ( అంతర్జాల పత్రిక), నవంబరు, 2002.
2.    వలస రచయితలు- సాహిత్యం చైతన్యం (వ్యాసం), కొలకలూరి ఇనాక్, ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ సాహిత్యంపై విమర్శనం, (సంపా) కొలకలూరి మధుజ్యోతి, జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి: 2009, పుటలు: 182-189.
3.    తెలుగు డయాస్పోరా సాహిత్యం - ఒక పరిచయం (వ్యాసం), దార్ల వెంకటేశ్వరరావు,ద్రావిడి (త్త్రైమాసిక తెలుగు పరిశోధన పత్రిక) ఆగస్టు, 2011, సంపుటి-1, సంచిక-1. పుటలు: 114 –123.
        English Books:
Rainer Bauböck and Thomas Faist (ed.). Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and MethodsIMISCOE Research, Amsterdam University Press, 2010.

Gijsbert Oonk (ed.). Global Indian Diasporas : Exploring Trajectories of Migration and Theory, IIAS Publications, Amsterdam University Press, 2007.


Laura Chrisman. Postcolonial contraventions Cultural readings of race, imperialism and transnationalism, Manchester University Press, 2003UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
Department of Telugu
M.A., Telugu   (IV Semester)
Techniques of Writing a Thesis/Dissertation
Optional : 4 Credits
100 Marks (Internal 40 + Main 60 marks for Project Report)

Course Design by Dr.Darla Venkateswara Rao

UNIT-I
సాధారణ వ్యాసం (General Essay)-సమీక్ష వ్యాసం(Review Essay)-పరిశోధన పత్రం (Research Paper):   నిర్వచనాలు (Definitions), లక్షణాలు (Features), లక్ష్యాలు (Aims), ఆశయాలు (Objectives), పరిశోధన నివేదిక                    (Research Report), సిద్ధాంత వ్యాసం (Dissertation), సిద్ధాంత గ్రంథం (Thesis), పరిశోధన స్వరూపం, (Research Structure), పరిశోధన స్వభావాలు(Research Characteristics)

UNIT-II
పరిశోధన ప్రణాళిక (Research Plan)-పరిశోధన సంక్షిప్తి (Research Abstract)- పరిశోధనాంశం(Research Topic) – ఆధారాలు (Sources): ప్రాథమిక (Primary) , మాధ్యమిక ( Secondary),  ప్రకటనలు (Statements)- ఉద్దరణలు (Quotations)-సూచికలు(Citations)-పాద సూచికలు,(Foot Notes), అంతర్గత సూచికలు, (Inner Notes), అంతర్జాల వాడుక (Usage of Internet), ఉపయుక్త గ్రంథ సూచిక (Bibliography)- భాష, శైలి (Language and Style)-విరామ చిహ్నాలు (Punctuation Marks),  గ్రంథాలు,  పత్రికల పేర్లు (Names of Books, Journals)

UNIT-III
 ఆగమ, నిగమన పద్ధతులుగుణాత్మక, పరిణాత్మక పద్ధతులు (Qualitative and Quantitative Methods), భావన (Concept), సాధారణ సిద్ధాంతం (General Theory), ఊహ పరికల్పన(Hypothesis), సిద్ధాంత నిరూపణ పరికరాలు (Research Tools), ఫలితాంశాలు (Results),  ప్రత్యక్ష లేదా నిగమన పద్ధతి (Deductive Method)పరోక్ష లేదా  ఆగమన పద్ధతి (Inductive Method)
UNIT-IV
ఉపోద్ఘాతం (Writing the Introduction) – ముఖ్య ప్రతిపాదిత విషయం (Writing the Body)- ముగింపు (Writing the Conclusion)- తొలి చిత్తు ప్రతి (Write the first Draft)- ప్రాథమిక ప్రతి ( Revised first Draft or Outline)- అసలు ప్రతి (Final Draft)
 Reference Books of Further Reading
·         Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th Edition), The Modern Language Association of America. Printed in the United States of America, New York 10004-1789
·         ఎస్‌. జయప్రకాష్‌ పరిశోధన విధానం,  1992
·         జి.వి., సుబ్రహ్మణ్యం. జీవియస్‌ వ్యాసాలు,  1993
·         ఆర్వీయస్‌. సుందరం.  పరిశోధన పద్ధతులు 1990
·         రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డిహెచ్‌.ఎస్‌.బ్రహ్మానందసాహిత్య పరిశోధన సూత్రాలు, 1997
·         నిత్యానందరావు, వెలుదండ. విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన, 2014
·         సుబ్బాచారి,పులికొండ. పరిశోధన విధానం సిద్ధాంత గ్రంథ రచన, 2014
·         అప్పారావు గంధం, సూర్యనారాయణ, కాళిదాసు. పరిశోధన పద్ధతులు, 1985
·         తెలుగు అకాడమి, పరిశోధన సంహిత, 1975.
·         కుసుమాబాయి, కులశేఖరరావు, పరిశోధన సూత్రాలు,2000.

UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
DEPARTMENT OF TELUGU

M.A., Telugu, ii Semester - Optional Course
TL 477  COMPARATIVE AESTHETICS
Optional Courses: 4 Credits.                                           Course Teacher: Dr.Darla Venkateswara Rao
Mobile: 09989628049

తులనాత్మక  కళాతత్త్వ శాస్త్రం
పాఠ్యాంశలక్ష్యం : కళాతత్త్వ శాస్త్ర మౌలికాంశాలను గుర్తించి,భారతీయ,పాశ్చాత్య కళాతత్త్వ శాస్త్రాలలో గల ముఖ్యాంశాలను తులనాత్మకంగా వివరించడం,దీని ప్రధాన లక్ష్యం. తెలుగు సాహిత్యాన్ని చిత్రం,శిల్పం,సంగీతం, కవిత్వం, నాట్యం అనే లలిత కళల సమన్వయ దృష్టితో అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ పాఠ్యాంశాన్ని చదవడం వల్లవిద్యార్థులకు సాహిత్యంతో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలున్న లలితకళలతో గల భేద సాదృశ్యాల అవగాహన కలుగుతుంది. కళల పట్ల గల విశ్వజనీన భావనలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ దిశగా అనేక రచనలు వెలువడ్డాయి. ఈ అధ్యయనం కళాతత్త్వ శాస్త్ర దృష్టితో పరిశోధనల చేయాలనుకునేవారికి, సాహిత్యాన్ని లలితకళలతో గల అవినాభావ సంబంధాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. విద్యార్థులకు కళాతత్త్వశాస్త్ర మౌలిక భావనల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తుంది.

యూనిట్‌- 1
ఈస్తటిక్స్‌ - శబ్దార్థ వివరణ- నేపథ్యం, నామౌచిత్యం- తులనాత్మక కళాతత్త్వ శాస్త్ర మౌలికాంశాలు : సౌందర్యం, ప్రతిభ, అభివ్యక్తి.,   కవిత్వం - లలిత కళలు; కళాతత్త్వ శాస్త్రం- నిర్వచనం, లక్షణాలు; కళావిర్భావ సిద్ధాంతాల పరిచయం -  కళ, కళోత్పత్తి, అనుకరణ- కళా హేతువులు - కళాకారుని పక్ష అధ్యయనం, ప్రేక్షక పక్ష అధ్యయనం, ఇతర కోణాలు. ప్రతిభ, అభివ్యక్తి తదితర అంశాలు.

యూనిట్‌- 2
కళాతత్త్వశాస్త్రం - విమర్శశాస్త్రం భేద సాదృశ్యాలు, కళా తాత్త్వికులు - దార్శినికులు ఆలంకారికులు

యూనిట్‌- 3
పాశ్చాత్య కళాతాత్త్వికుల దృక్పథాల పరిచయం: ప్లాటో, అరిస్టాటిల్‌, బౌమ్‌గార్టెన్‌, కాంట్‌, హెగెల్‌, బొసాంకె, క్రోచీ, సుసన్నా కె.లాంగర్‌,  సాంతాయన, ఎమర్శన్‌, కాలరిడ్జ్‌ మొదలైన  దృక్పథాల పరిచయం.

భారతీయ కళాతాత్త్వికుల దృక్పథం: భరతుడు, భామహుడు, దండి, ఆనందవర్ధనుడు, వామనుడు, రాజశేఖరుడు, అభినవగుప్తుడు, మమ్ముటుడు, కుంతకుడు, భోజుడు, మహిమభట్టు, విశ్వనాథుడు, పండితరాజ జగన్నాథుడు, అరవిందుడు, రవీంద్రనాథ్‌ టాగోర్‌ మొదలైన వారి దృక్పథాలతో తులనాత్మక అధ్యయనం.


యూనిట్‌- 4
సత్యం - శివం - సుందరం పట్ల పాశ్యాత్య, భారతీయుల దృక్పథాలు.
సుందరం - సౌందర్యం భావనలు.
సౌందర్యం వస్తుగతమా?, వ్యక్తిగతమా? ఉభయగతమా?
లలితకళలను ఆస్వాదించడమెలా?
తులనాత్మక కళాతత్త్వశాస్త్ర విమర్శ  పద్ధతులు.

సంప్రదించదగిన గ్రంథాలు:   
1. విమర్శకపారిజాతం - పురాణం సూరిశాస్త్రి
2. విమర్శ, కళాతత్త్వశాస్త్రాలు - ముదిగొండ వీరభద్రయ్య
3. ఆంధ్రసాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్లప్రభావం జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం
4.పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శనారీతులు – అన్నంరాజు సుబ్బారావు
4. సంజీవ్‌దేవ్‌ వ్యాసాలు - సంపాదకులు: వి. కొండలరావు, ముదిగొండ వీరభద్రయ్య
5. పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శ : చరిత్ర - సిద్ధాంతాలు - వడలి మందేశ్వరరావు
6. కావ్యాలంకార సంగ్రహం. గ్రంథకర్త: రామరాజభూషణుడు వివరణ కర్త: సన్నిధానము సూర్యనారాయణశాస్ర్తి
7. Comparative Aesthetics Vol.II – K.C. Pandey.
8. Cultural Leaders of India: Aestheticians – Publications Division, Ministry of Information and Broad Casting, Government of India, New Delhi, 1983.
UNIVERSITY OF HYDERABAD

School of Humanities
Department of Telugu
M.A. Telugu., HT: Dalit Literature
Optional Course:                       HTG 572 4 Credits                               IV Semester  
Course Prepared by : Prof.Darla Venkateswara Rao                                            

UNIT- I
దళితహరిజన, శూద్రులు, అనార్యులు, దస్యులు, , చండాలురు, అస్పృశ్యులు, పంచములు శబ్దాల అర్థ వివరణదళిత సాహిత్య చారిత్రక నేపథ్యం - దళిత సాహిత్య తాత్త్విక దృక్పథం : వేదాలుచార్వాకంజైనంబౌద్ధంఅంబేద్కరిజంమార్క్సిజంతదితర సిద్ధాంతాల ప్రభావం.
Dalits, Harijans, Sudra, Anaryas, Dasya,  Chandalas, Untouchables, Panchamas etc words meaning and explanation – The Historical Background of Dalit Literature. Ideology of Dalit Literature: Vedas – Charvakam – Jainam – Bouddham – Ambedkarism – Marxism – and impact of other theories.
UNIT- III
            దళిత సాహిత్యం మౌలిక భావనలుఅస్పృశ్యతమత దృక్పథంసౌందర్య శాస్త్ర దృక్పథం - సత్యం, శివం, సుందరం భావనలుకర్మ, పునర్జన్మ, భావనల పట్ల గల అభిప్రాయాలుదళితుల భాష  – దళిత సంస్కృతి. దళిత సాహిత్య ప్రక్రియలుపద్య కవిత్వంగేయంకథ - నాటకంవచన కవిత్వందళిత సాహిత్య విమర్శ- ప్రత్యేక కుల అస్తిత్త్వ ఉద్యమాలు- ఉప కుల చైతన్యం.
            Principles of Dalit Literature – Untouchability – Religious Approach – Aesthetic Approach – Concepts of Satyam, Sivam, Sundaram – Different opinions   about concepts of Karma, Rebirth etc- Dalit Language – Dalit Culture.  Dalit Literary Genres, Metrical Poetry- Songs- Story – Drama – Free Verse Poetry- Dalit Literary Criticism- Caste Identity Movements- Sub-Cast Consciousness.
UNIT – V
       పాఠ్య నిర్ణాయక గ్రంథాలు:  Texts for Prescribed:
కవిత్వం: దళిత కవిత్వం -భాగం 1&2.( డా. జి.లక్ష్మీనారాయణ ), నల్ల ద్రాక్ష పందిరి ( ఎండ్లూరి సుధాకర్), మాదిగ చైతన్యం ( సంపాదకుడు: నాగప్పగారి సుందర్ రాజు), చిక్కనవుతున్న పాట ( సంపాదకులు: జి. లక్ష్మీనరసయ్య, త్రిపురనేని శ్రీనివాస్, జీవనది పద్య కవితాఖండికలో దళిత దేవుడు, పునర్నిర్మాణం మల్లవరపు రాజేశ్వరరావు),
1.      Poetry: Dalitakavitwam-Part I&II( Edited by Dr.G.Laksminarayana), Nalla draksha pandiri ( Yendluri Sudhakar), Madiga Chaitanyam ( Edited by Nagappagari Sunder Raju),Chikkanavutunna pata ( Edited by: G.lakshminarasaiah,  Tripuraneni Srinivas), Jeeva Nadi Padya Kavya Khandika  by Mallavarapu Rajeswara Rao. God of Dalits, Re.constrution.
నవల : పంచమం ( చిలుకూరి దేవపుత్ర) 
2.      Novel : Jagdam( Boya Jangaiah)
3.      నాటకం : పాలేరు ( బోయి భీమన్న)
4.       Drama: Paleru ( Boyi Bheemanna)
కథలుఇలాంటి తవ్వాయి వస్తే ( శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి), పోలయ్య ( కరుణ కుమార), తాకట్టు ( కొలకలూరి ఇనాక్), వెంటాడిన అవమానం ,( కాసుల ప్రతాప రెడ్డి)
5.      Short Stories: ilanti tavvayi vaste(Sreepada Subrahmanya Sastry), Polaiah (karunakumara), takattu (Kolakaluri Enock), Ventadina Avamanam (kasula Pratap Reddy),
దీర్ఘ కావ్యాలు : కొత్త గబ్బిలం ( ఎండ్లూరి సుధాకర్ ), నిప్పుకణిక ( బన్న అయిలయ్య )
6.      Long Poems: Kotta gabbilam (Yendluri Sudhakar), Nippukanika( Banna Ilaiah)
References:
1.      Dr.Babasaheb Ambedkar rachanalu – Prasangalu : Govt.of A.P Publications
2.      Dalita Sahitya Charitra : Pilli Samson
3.      Dalita Vadavivadalu : Edited by S.V.Satyanarayana
4.      Dalita Sahityam Moulika Bhavanalu (Veechika, Essays on literary Criticism) : Venkateswara Rao, Darla
5.      Bahujana Sahitya Drikpatham : Venkateswara Rao, Darla
6.      Nallapoddu : Edited by Gogu Syamala
7.      Towards an Aesthetic of Dalit Literature: Sarankumar Limbale


                                          -0-
UNIVERSITY OF HYDERABAD
School of Humanities
Department of Telugu
M.A., Telugu   (IV Semester)
Techniques of Writing a Thesis/Dissertation
Optional: 4 Credits
100 Marks (Internal 40 + Main 60 marks for Project Report)

Course Design by Dr.Darla Venkateswara Rao
Email: vrdarla@gmail.com

పాఠ్యాంశ లక్ష్యం:
ఎం.ఏ స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు పరిశోధనకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం ఎంతో అవసరం. కొంతమంది అనేక కారణాల వల్ల ఎం.ఏ.తర్వాత వెంటనే పరిశోధనలో చేరలేకపోవచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా పరిశోధన పట్ల అవగాహన ఉంటే పత్రికల్లో కొన్ని పరిశోధన వ్యాసాలను రాయవచ్చు. పత్రికల్లో వస్తున్న పరిశోధనాంశాలకు సంబంధించి అవసరమైతే తమకి తెలిసిన అంశాలపై చర్చలో పాల్గొనవచ్చు. అటువంటప్పుడు ఆ చర్చలుఆ వ్యాసాలు శాస్త్రీయంగా రాయగలిగే అవకాశం ఉండాలి. అలా ఉండాలంటే ఎం.ఏ.స్థాయిలోనే పరిశోధన పత్ర రచన పట్ల కనీస అవగాహన అవసరం. అందుకనే హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం బోధనపరిశోధనలకు సమప్రాధాన్యాన్నిస్తుంది. దీనిలో భాగంగానే ఈ కోర్సుని చదివే వారికి పరిశోధన పట్ల అవగాహనను కలిగిస్తుంది. 

UNIT-I
సాధారణ వ్యాసం (General Essay)-సమీక్ష వ్యాసం(Review Essay)-పరిశోధన పత్రం (Research Paper) : నిర్వచనాలు (Definitions), లక్షణాలు (Features), లక్ష్యాలు (Aims), ఆశయాలు (Objectives), పరిశోధన నివేదిక   (Research Report), సిద్ధాంత వ్యాసం (Dissertation), సిద్ధాంత గ్రంథం (Thesis), పరిశోధన స్వరూపం, (Research Structure), పరిశోధన స్వభావాలు (Research Characteristics)

UNIT-II
పరిశోధన ప్రణాళిక  (Research Plan) - పరిశోధన సంక్షిప్తి (Research Abstract)- పరిశోధనాంశం (Research Topic) ఆధారాలు (Sources): ప్రాథమిక (Primary) , మాధ్యమిక ( Secondary),  ప్రకటనలు  (Statements )- ఉద్దరణలు (Quotations)  సూచికలు (Citations) - పాద సూచికలు, (Foot Notes), అంతర్గత సూచికలు (Inner Notes), అంతర్జాల వాడుక (Usage of Internet),  ఉపయుక్త గ్రంథ సూచిక (Bibliography) - భాషశైలి (Language and Style) - విరామ చిహ్నాలు (Punctuation Marks),  గ్రంథాలు,  పత్రికల పేర్లు (Names of Books, Journals)


UNIT-III
గుణాత్మకపరిణామాత్మక పద్ధతులు (Qualitative and Quantitative Methods), భావన (Concept), సాధారణ సిద్ధాంతం (General Theory), ఊహ పరికల్పన (Hypothesis), సిద్ధాంత నిరూపణ పరికరాలు (Research Tools), ఫలితాంశాలు (Results),  ప్రత్యక్ష లేదా నిగమన పద్ధతి (Deductive Method), పరోక్ష లేదా  ఆగమన పద్ధతి (Inductive Method)

UNIT-IV
ఉపోద్ఘాతం (Writing the Introduction– ముఖ్య ప్రతిపాదిత విషయం (Writing the Body)- ముగింపు (Writing the Conclusion)- తొలి చిత్తు ప్రతి (Write the first Draft)- ప్రాథమిక ప్రతి ( Revised first Draft or Outline)- అసలు ప్రతి (Final Draft)
 Reference Books of Further Reading
 • ·         Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th Edition), The Modern Language Association of America. Printed in the United States of America, New York 10004-1789
 • · Jonathan Anderson & Millicent Poole, Assignment and Thesis Writing, 2011

 • ·         ఎస్‌. జయప్రకాష్‌.  పరిశోధన విధానం,  1992
 • ·         జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం. జీవియస్‌ వ్యాసాలు,  1993
 • ·         ఆర్వీయస్‌. సుందరం.  పరిశోధన పద్ధతులు 1990
 • ·         రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి, హెచ్‌.ఎస్‌.బ్రహ్మానంద, సాహిత్య పరిశోధన సూత్రాలు, 1997
 • ·         నిత్యానందరావువెలుదండ. విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన2014
 • ·         సుబ్బాచారి,పులికొండ. పరిశోధన విధానం సిద్ధాంత గ్రంథ రచన2014
 • ·         అప్పారావు గంధంసూర్యనారాయణకాళిదాసు. పరిశోధన పద్ధతులు1985
 • ·         తెలుగు అకాడమిపరిశోధన సంహిత1975.
 • ·         కుసుమాబాయికులశేఖరరావుపరిశోధన సూత్రాలు,2000.
 • ·         లక్ష్మీనారాయణగంగిశెట్టి. ఆధునికత -సమకాలికత(కొన్ని పార్శ్వాలు),2016

No comments: