రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

పిడిబాకులుగా మారే పూలు ఇనాక్ వాక్యాలు! - డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు ( సారంగ సాహిత్య వారపత్రిక, 13 మార్చి 2014 సంచిక సౌజన్యంతో)

ప్రముఖ కవి, విమర్శకుడు అఫ్సర్ గారి సారథ్యంలో వస్తున్న  సారంగ సాహిత్య వారపత్రిక, 13 మార్చి 2014 సంచికలో  ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ గారి గురించి రాసిన నా వ్యాసం ప్రచురితమైంది.

No comments: