రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ప్రజాకళలో నావ్యాసం

ప్రజాకళ మాస పత్రిక ( సెప్టెంబరు 2007)లో నావ్యాసం అధికారం, ఆప్యాయతల మధ్య నలిగిన స్త్రీ జీవితమే ‘ఆమ్రపాలి’ కథ ప్రచురితమైంది.
దీనిలో ముగ్గురు రాసిన మూడు రచనలలో ఉన్న ఆమ్ర పాలి కథను తులనాత్మకంగా విశ్లేషించే ప్రయత్నం చేశాను.
దీనిపై మీ అభిప్రాయాలను కోరుతున్నాను.
మీ
దార్ల

No comments: