రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ వెలుతుర్ని మింగేస్తున్నదెవరు?


ఇప్పుడిప్పుడే 
జీవితం అంకురమవుతున్న  
ఈ నేలను తవ్వేస్తున్నదెవరు?
ఆ సముద్రాల్ని ఈ కళ్ళనిండా
గడ్డ కట్టించి మరీ ప్రవహిస్తున్నదెవరు?

ఆ చీకట్నంతా ఈ మనసు ముంగిట్లో
అలా గుట్టలు గుట్టలుగా పోస్తున్నదెవరు?
ఈ మనోమైదానంలోని ఆ పులకాంకురాల్ని
బలవంతంగా ఎత్తుకుపోతున్నదెవరు?
ఆ వేణువునలా గాయం చేసి
ఇలా కీచురాళ్ళను విసురుతున్నదెవరు?
ఈ పూలతోటలన్నీ కూకటి వేళ్ళతో పెకలించేస్తూ
అలా నాగజెముళ్ళను పాతేస్తున్నదెవరు?
ఈ నవ్యోత్సవ సుప్రభాతంపై
ఇలా ఉక్కుదుప్పట్లను కప్పేస్తున్నదెవరు?
-వి.ఆర్. దార్ల
7-9-2017

(సాక్షి సాహిత్యం పుట 20 నవంబరు 2017 )

No comments: