రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

నయనతోరణం!



''ఇంత పొద్దున్నే 
లేచావెందుకు?''
''వసంతం వస్తానని
కబురంపింది''
''ఇంకా సమయముందిగా!''
''కళ్ళను
ఆ ద్వారబంధాలకు
తోరణాలు కట్టాలిగా!!''
-దార్ల
10-9-2017

No comments: