రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

నేను జడ్జిగారి సేవకుడ్ని పుస్తక సమీక్ష ( విశాలాంధ్ర దినపత్రిక, సాహిత్యానుబంధం)

( విశాలాంధ్ర దినపత్రిక, సాహిత్యానుబంధం, 6.3.2017, పుట: 4)

No comments: