రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అడ్మిషన్ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ గా దార్ల

 ఎస్.సి., ఎస్.టి., ఒబిసి మరియు పిడబ్యుడి విద్యార్థినీ, విద్యార్థుల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్స్ అమలు తదితర విషయాలను సమీక్షించడానికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ 2016-17 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అడ్మిషన్ అడ్వైజరీ కమిటీలో డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావుని ఒక సభ్యుడి నియమించారు. 

No comments: