రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

డా.కేశవరెడ్డి జీవితం-సాహిత్యం : ఒకరోజు జాతీయ సదస్సు 11 సెప్టెంబరు 2015(ఫోటోలు: ఉమేశ్)

3 comments:

Unknown said...

ఈ సభ దిగ్విజయం కావడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించిన
డా:దార్ల వెంకటేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు....

Unknown said...

ఈ సభ దిగ్విజయం కావడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించిన
డా:దార్ల వెంకటేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు....

Unknown said...

ఈ సభ దిగ్విజయం కావడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించిన
డా:దార్ల వెంకటేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు....