రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

తెలుగు దళిత సాహిత్యం : సవాళ్ళు ( సాహిత్య సదస్సు 4 సెప్టెంబరు 2015)‘‘తెలుగు దళిత సాహిత్యం : సవాళ్ళు’’ అనే అంశంపై అంబేద్కర్ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ వారు  ది  4 సెప్టెంబరు 2015 న ఒక సాహిత్య సదస్సు నిర్వహించారు. దీనిలో నేను తెలుగు దళిత సాహిత్యం - సమకాలీన, భవిష్యత్తు సవాళ్ళు గురించి మాట్లాడాను. ఈ సదస్సులో శ్రీ అనిల్ కుమార్, ( డిఐజి, ఇంటిలిజెన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్), డా. శ్రీపతి రాముడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

No comments: