రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆచార్య ముదిగొండ వీరభద్రయ్యగారి సభలో దార్ల ప్రసంగం

సభలో మాట్లాడుతున్న డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు, వేదికపై ఆచార్య ముదిగొండ వీరభద్రయ్య, ఆచార్య జి.అరుణకుమారి గార్లు 

No comments: