రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

’జానపదకళలు-వృత్తిపురాణాలు‘ అనే జాతీయ సదస్సు ప్రారంభం

ఈనాడు దినపత్రిక, హైదరాబాదు టాబ్లాయిడ్, 1-1-2014, ఫుట: 17


No comments: