రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఎంట్రన్స్ లో అర్హులైన వారి జాబితాలు ( results 2013 april hcu)

హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో చేరడానికి నిర్వహించిన ఎంట్రన్స్ లో అర్హులైన వారి జాబితాలు
పి.హెచ్.డి. తెలుగు
ఎం.ఫిల్ తెలుగు 
ఎం.ఏ.,తెలుగు 
ఎం.ఏ. తెలుగు  

No comments: