రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

నా పుట్టినరోజు కి శుభాకాంక్షలు పంపిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు

ఈరోజు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా సిద్ధార్థ పంపిన కార్డ్.
థాంక్యూసిద్ధూ.
 దార్ల

No comments: