రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Medical Tests ( Concessional rates) in Hyderabad

Address:
Satya Charitable Polyclinic & Diagnostics
16-11-20-5/15/1/A.
1st Floor, V.N.Reddy Comples, Near Mandal Office ( Meghana Degree College),
Siripuram Colony, Moosarambagh, Dilsukhnagar,  Near T.V.Tower, Hyderabad -36
Phone: 040-6464 7833
E-mail: mail2satyacharitabletrust@gmail.comNo comments: