రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

రవీంద్ర భారతిలో గుర్రం జాషువ సాహిత్యం పై సదస్సు

జాషువ కావ్యం "పిరదౌసి" గురించి నేను (డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు) మాట్లాడతున్నాను. ఈ సమావేశానికి ఆచార్య యోహాను బాబు అధ్యక్షత వహిస్తారు.

No comments: