రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

‘బాస’కొత్త పత్రిక ప్రారంభం - జూన్ 2010

‘బాస Promise to the 85% పేరుతో ఒక మాస పత్రిక జూన్ 2010లో ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ సాహితీ వేత్త, ఉద్యమనాయకుడు శ్రీ ఎన్. జె. విద్యాసాగర్ దీనికి ప్రధాన సంపాదకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీన్ని మన పాఠకుల సౌకర్యార్ధం పి.డి.ఎఫ్. ప్రతి లింక్ అందిస్తున్నాను.
http://www.scribd.com/doc/36608838/Basa-May-June-2010

No comments: