Tuesday, October 27, 2009

ప్రారంభమైన విద్యార్థి సదస్సు!

విశ్వనాథ వారి ఒక నవలపై మాట్లాడుతున్న అరుణ


ఎం.ఏ.. కోర్సు వర్కులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న సాహిత్య సమీక్ష - విద్యార్థి సదస్సు 2009 అక్టోబర్ 25 నుండి ప్రారంభమైంది. ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక్కొక్క పుస్తకం పై మాట్లాడుతున్నారు. అది ఎలా మాట్లాడాలో ప్రారంభ సమావేశంలో నేను కొన్ని సూచనలు చేశాను. విద్యార్థులు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు.


No comments: