రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

విద్యార్థి సదస్సు నేడే

హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం, తెలుగు శాఖ ఎం. ఏ విద్యార్థుల సదస్సు ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం అయిదు గంటల వరకూ జరుగుతుంది. ఇది కోర్సు వర్క్ లో భాగంగా జరుగుతున్న సదస్సు. ఒక్కో విద్యార్థి ఒక్కో పుస్తకం పై సమీక్ష చేయవలసి ఉంటుంది.
వేదిక: డా . అంబేద్కర్ ఆడిటోరియం

No comments: