రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

శ్రీశ్రీ శతజయంతి సభ శ్రీకాకుళంలో ..

శ్రీకాకుళంలో శ్రీ శ్రీ శతజయంతి సభ ఈ నెలలోనే జరుగుతుందని , అయితే ముందుగా నిర్ణయించిన తేదీ ప్రకా రం కాకుండా మరో తేదీని ఆ కార్యక్రమం ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన కరపత్రాన్ని ఇక్కడ చదవవచ్చు.
Sri Sri Sabha Srikakulam

No comments: