యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాదులో పి.జి., పిహెచ్.డి., ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు ప్రకటించారు. మరిన్ని వివరాలకు http://acad.uohyd.ac.in/ResInt1.html వెబ్ సైట్ ని దర్శించవచ్చు.రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

బ్రాహ్మణత్వం అనే పారిభాషిక పదం సరైనదేనా?

చిలుకూరి దేవపుత్ర రాసిన పంచమం నవలను హైదరాబాదు బుక్ ట్రస్టువాళ్ళు ప్రచురిస్తూ ఆ నవల ముఖ చిత్రం పై ఏమని ప్రకటించారు? అలాప్రకటించిన దానికి ఆధారం ఏమిటి? దళిత సాహిత్యం లో ప్రయోగంలో ఉన్న బ్రాహ్మణత్వం అనే పారిభాషిక పదం సరైనదేనా? ఇలాంటి అంశాలను చర్చిస్తూ రాసిన ఒక వ్యాసం చదవాలని ఉందా? త్వరలోనే ఈ బ్లాగులో చూడండి.

No comments: