రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

అంబానాథ్ గారు రాసిన ఎస్సీ వర్గీకరణ పై చర్చా వ్యాసం

అంబానాథ్ గారు ఎస్సీ వర్గీకరణ గురించి చర్చా వ్యాసం మాడిన దండోరా రాస్తున్నారు. చర్చలోకి ఈ అంశాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు ముందుగా వారికి అభినందనలు. పూర్తి వ్యాసం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను.

No comments: