రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

కనీసం ప్రాథమిక స్థాయి వరకు మాతృభాషలోనే విద్యాభ్యాసం

ఆంధ్రజ్యోతి, శేరిలింగంపల్లి, 21 ఫిబ్రవరి 2017, పుట: 14 వారి సౌజన్యంతో...

No comments: