రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

దార్ల ! ఇదిగో సియ్యల దండ!

 దార్ల !
బోర్లా పడిన జీవితాలకు వాడు సారాపోస్తే
నువ్వు సిరా బువ్వైనందుకు నీ కీర్తి
దార్ల
బతుకంతా బార్ అయిన మా జాతికి 
ఒక పద్యగానం తాపినందుకు నీ కీర్తి
దార్ల
నీ కార్లో కూచొని వాక్యరసం తాగాలని వుంది
ఓ లెల్లే సియ్య కొరకాలని వుంది
నువ్వు మాకు జీవి అయినందుకు 
నీ కీర్తి ఇప్పుడూ జాతి గుండెల్లో   కిరీటం తొడిగింది
ఎనీహో...
ఇదిగో సియ్యల దండ
-- డా.కదిరె కృష్ణ, (Kadire Krishna November 22 at 9:32pm  https://www.facebook.com/vrdarla?hc_location=timeline)   
 
(నాకు పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు 2012 సంవత్సరానికి కీర్తి పురస్కారం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిన మిత్రుడు, కవి డా. కదిరె కృష్ణ ఫేస్ బుక్ లో రాసిన కవిత)