రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

గవర్నమెంటు జూనియర్ లెక్చరర్స్ బదిలీ జి.వొ. మరియు దరఖాస్తు


Latest Information :  ZONE-VI SANCTIONED,WKNG VACANCY POSITIONs 
https://sites.google.com/site/vrdarla/g-o

http://gjlaap.webnode.com/bie-die-circulars/


http://gramanujachary.webnode.com/government-g-os/No comments: