రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం ప్రవేశ ప్రకటన వివరాలు

హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో వివిధ కోర్సులకు సంబంధించిన ప్రవేశప్రకటన వచ్చింది. దరఖాస్తు, ప్రోస్పెక్టస్ వివరాలు కింది లింక్ లో ఉన్నాయి.
http://www.uohyd.ac.in/images/pdf/uoh-pros1.pdf
http://www.uohyd.ac.in/images/pdf/prospectus2012.pdf

No comments: