రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

నేడే ... బి.పి.కరుణాకర్ కథల సంపుటి ’ నిర్నిమిత్తం’ ఆవిష్కరణ!

ఇంతకు ముందు అంబాలీస్ పేరుతో కథల సంపుటి వేసి కథారచయితగా మంచి పేరు పొందిన బి.పి.కరుణాకర్ రాసిన మరికొన్నికథలను "నిర్నిమిత్తం " పేరుతో ప్రచురించారు. ఈ పుస్తకాన్ని ఈ రోజు ( 16-10-2009 ) సుందరయ్య కళాభవ్ మినీహాల్ లో సాయంత్రం 6 గంటలకు జరుతుగుతుంది.

No comments: