రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

జాతీయ సదస్సులో ఆచార్య అరుణకుమారి గారు!

ఆచార్య జి. అరుణకుమారి గారు సదస్సులో పాల్గొని ఒక సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. తరువాత ఒక పత్రాన్ని సమర్పించారు.
సమావేశంలో ఆచార్య అరుణకుమారి
సమావేశ వేదిక పై అరుణకుమారిగారు
పత్రసమర్పణ చేస్తున్న ఆచార్య అరుణకుమారి గారు
కొలీగ్స్ తో మాట్లాడుతున్న ఆచార్య అరుణకుమారిగారు
చూడవయ్యా... సర్టిఫికెట్ అంటే ఇలా ఉండాలని అంటున్నట్లున్న ఆచార్య అరుణకుమారిగారు

No comments: