రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

సూర్య " అక్షరం" పేజీలో జాతీయ సదస్సు వివరాలు


హైదరాబాదు సెంట్రల్ యూనివర్సిటి నిర్వహిస్తున్న జాతీయ సదస్సు కి సంబంధించిన వివరాలను ఈ రోజు ( 14-9-2009) సూర్య దినపత్రిక అక్షరం పేజీ లో ప్రచురించింది. అందుకు సూర్య ప్రత్రిక వారికి కృతజ్ఞతలు.. దార్ల

No comments: