రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆచార్య అనుమాండ్ల భూమయ్య గారి ప్రసంగం

డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు రచించిన వీచిక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ది. 14-8-2009 న హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదులో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం ఉపాధ్యక్షులు ఆచార్య అనుమాడ్ల భూమయ్య పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. ఆ ప్రసంగంలోని కొంత భాగం ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.
No comments: