రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Ph.D. Telugu called for interview

University of Hyderabad
(A Central University established by an Act of Parliament)
P.O. Central University, Hyderabad 500 046
O/o. the Controller of Examinations
No.UH/Acad/EE/2009 / 77 Academic Section
Dated: 23 June 2009
NOTIFICATION
(Interview for admission to Ph.D. Telugu)
Based on the performance in the written test held in June 2009, the following candidates are called for interview for
admission to Ph.D. Telugu.
Venue: Dept. of Telugu, School of Humanities
University of Hyderabad Campus, Hyderabad - 500 046
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.No HT.No Name of Candidate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date of Interview : 05-July-2009 Time: 10.00 a.m.
1 * 13249009 TOKALA SRIDEVI
2 * 13249017 SIDDARDHA MADDIRALA
3 * 13249018 SREEDEVI KAKI
4 * 13249019 RAMESH PULIVARTHI
5 * 13249028 ETA KOTA ESWARA RAO
6 * 13249029 DASARIRANGAIAH
7 * 13249031 GURRAM MADHAVARAO
8 * 13249032 YESUPOGU JOHNBABU
9 * 13249036 MEKALA RAMASWAMY
10 * 13249039 GADDAM MOHAN RAO
11 ** 13249014 SREENU KETHAVATH
12 ** 13249035 RAGYA NAIK ADAVATHU
13 # 13249004 LINGALA MANGAMMA
14 # 13249005 JYOTHI CHITTIMALLI
15 # 13249011 V MAHESWARAM
16 # 13249012 SALEEM BASHA D
17 # 13249022 DALIPARTHY MOHANAMMA
18 # 13249023 ANJANEYULU GUDUGUNILA
19 # 13249024 SINDE ANJALI DEVI
20 # 13249026 V VENKATESWARLU
21 # 13249041 RAVIRALA LAKSHMI KANTHAM
22 # 13249042 B NARAYANA
23 # 24249003 CHEEPULLA RAMAKRISHNA
24 *** 13249007 O ANNAMMA
25 *** 13249021 PARIMI SRI LAKSHMI
26 *** 13249025 GADIPUDI S V PRASADA RAO
27 13249008 BANGARRAJU BHUPATHI RAJU
28 13249010 SATYA GAYATRI JANAMANCHI
29 13249013 CHITTURI JAGADAMBIKA
30 13249030 T S PRATHIMA
31 13249040 A MANOGNA
The following candidates are also conditionally called for interview on the basis of JRF qualification. The candidate
must produce at the time of interview, evidence of their having qualified in the UGC JRF / RGNF without which they
will not be permitted to appear for the interview.
Date of Interview: 05-July-2009 Time: 10.00 a.m.
32 * 13249001 DARGA SUJATHA
33 * 13249006 GUNDLURU VENKATA RAMANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note : * = SC, **= ST, # = OBC, *** = PH
The candidates those who have pursued their M.Phil. course and completed all the formalities of clearing of all the
course work and submission of their M.Phil. Dissertation, completion of viva-voce exams etc., before the date of
interview and expecting their results and certificates before 31st July, 2009 are called for interview conditionally under
result awaited category. Such candidates are required to produce the evidence of clearing of all the course work and
submission of their M.Phil Dissertation etc. at the time of interview, without which they will not be permitted to appear
for the interview.
Candidates are informed to bring all their original certificates and the Hall Ticket for verification at the time of interview.
Candidates under reserved category must produce the certificate issued by the Competent Authority in support of their
claim without which they will not be permitted to attend the interview. They will attend the interview at their own cost.
(Note:- For the benefit of OBC candidates, the prescribed format for OBC certificate is made available in the internet.)
Controller of Examinations

No comments: