Thursday, February 19, 2009

'ఆటా'జనికాంచె...అమెరికా యాత్రా కవిత్వం చదివిన అనుభూతి చినుకులు

వి­త్వప్రే­మికుని లేఖ!


నా అభిమానక­వీ!
నా జాతీయకవీ­
అవార్డులకందని కవీ
జాతి రివార్డులు పొందిన కవీ
డా||ఎండ్లూరిసుధాకర్ గార్కి
గుండె నిండా వందనాలు!
­
మీరు ప్రేమనింపి పంపిన
'
ఆటా'జనికాంచె...అమెరికా యాత్రా క­వితలు
అందుకున్నానా స్పందన గంధ మాలికలు

సంస్కృతాంధ్రకావ్యానురాగాలు
ఉర్దూ గజళ్ళ సోగాలు
అందమైన ప్రయోగాలు
అనుప్రాసల్లో అమరిపోయాయి
అనుభూతుల్తో నిండిపోయాయి
అంత్యానుప్రాసకు అమరత్వాన్నిచ్చాయి.

ఎంతమంది అమెరికా వెళ్ళడంలేదు
ఎంతమంది దాన్నే భూతల స్వర్గమనడం లేదు

ప్రియురాలి గ్రీన్ కౌ'గిళ్ళ'లోనే మురిసి పోవడం లేదు
ఎల్లకాలం సల్లగా భరించే
జన్మభూ­మీనీ ఆడిపోసుకోవడం లేదు
మీరేంటీ...

మాతృదేశమ్మీ మమకారాన్నిమరింత పెంచేశారు
ఇంక నేను కలను లవంత పెట్టను!

అమెరికా మేధావుల అమరిక
అచట పల్ల­వించే చిగుర కొమ్మలచేవ
అచట పుట్టింది కాదు
దంతా వలస పక్షుల దక్షతే
శహబాష్ కవి గారూ...
అమెరికా 'పట్టు'కొమ్మను పిండేశారు!
ఇదేమిటండీ
యాత్రాచరిత్రలన్నీ అతిశయోక్తుల్నిండిన అక్షయపాత్రలవుతుంటాయే
ఆకాశంలోని అతిశయోక్త్యలంకారాల్నే చుట్టొచ్చారు
కుందేళ్ళనొదిలి

నేను కూడా ఆడుకోవాలనుందా పాల మబ్బుల్లో
ఒక వేళ అక్కడిక్కూడా వస్తాడేమో
ప్రపంచాన్ని దడ దడలాడించిన లాడెన్
స్వభావోక్తుల్ని పట్టుకొని
ఎంత తాపీగా తిరిగారా మేడల్లో!

కృష్ణశాస్త్రిఆ ఖండికలు చదివుంటే
కొట్టేదొన్నాటెయిట్ లో
ద్భుతమైన
శ్రా­మిక తత్త్వ భావుకవీత్వ వెయిట్లో!

­
విమాన ­విరజాజుల వానల్లో తడిసి తడిసిన
సూటూ బూట్ల 'షి'కార్ల గురించీ
సినిమా కబుర్లు గురించీ చెప్తారనుకుంటే
చెప్పారక్కడా చెప్పుల గొప్పే
మనసు దోచిన కారల్ మార్క్స్ కి
మళ్ళీ కొన్ని మార్క్స్ వేసి
ప్రపంచ చెప్పుల్లారా ఏకం కమ్మంటే
ఎంత బావుణ్ణని ఎలా స్వప్నించారండీ!

ఘెట్టే నల్ల­వీధుల్లో తిరగడం గిట్టని వాళ్ళ లోగుట్టుల్నీ
గట్టి బంధాలవుతున్న భారతీయ తెల్లజట్టుల్నీ
ఎండగట్టేశారే... నిర్భత్వం కదా క­విత్వం!
... ... ...
అమెరికా ఓ నా అమెరికా...
ఎంతమంది నీ దగ్గరకొచ్చారో
ఎన్ని డాలర్లు పొందుచేర్చుకున్నారో
దేవయ్య కొడుకు పాడిన
లిల్లేలియా పాటల్లా స్వచ్ఛంగా
నిన్నొక్కరైనా వర్ణించారా అచ్చంగా ?


అల నన్నయ్యకు లేదు
తిక్కయ్యకు లేదు
అల్లసాని పెద్దయ్యకు లేదు
'
ఆటా'జనికాంచె...కవీ­కి దక్కిన అదృష్టం

క­త్వమంటే అవధానాల 'ఆటా'విడుపు కాదు
'
కమ్మ'నీయ న్మానాల తందాన 'తానా' కాదు
డాలర్ల లాగిన్ (login) వేటా కాదు
జీవి­త లోతుల తాత్విక గీతిక కదా!
మబ్బుల్తో దోబూచులాని కవీ­ వర్తమాన­మిది
నల్లద్రాక్షపందిరినీడలో
నలుపు తెలుపుల సంగమ దృశ్య­మిది
అభినవ జాషువా కొత్తగబ్బిలం చూపిన అంతరంగ­మిది.
... ... ...
కవీ­గారూ!
అష్టాదశ సంఖ్యలు
దళితులకు వేసిన
అష్టదరిద్రాల సంకెళ్ళు
ఆ సంఖ్యల్లోనే
చికాగోని వివేచించా రే
చిందెయ్యించారే చిందు భాగోతాన్ని
సూచించారే సామరస్య వాతావరణాన్ని
అది కదా కావాల్సింది - ఆది కథ కావాల్సింది!

నావంట్లోనూ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది
నా గుండెల్లోనూ అపోలా దాఖలా ఉంది
అయినా సరే...
అమెరికా ­విమానంలో ­మీరు
ఆర్ధ్రంగా దాచిన చాక్లెట్స్ ని
మానసగానో, మనోజ్ఞ గానో

మారిపో యైనా చోరీ చేయాల్సిందేనేమో!

మట్టి గురించే గాని అది గట్టి సత్యం
మట్టి తెమ్మన్న మాతాజీ
నీ తాత్త్విక లోగుట్టుకో నమస్కారం
కవీ­త్వీకరించడంలో కవిదెంత గొప్ప సంస్కారం
భూమ్యాకాశాల మధ్య
ఆరడుగుల ఆలోచనల మధ్య
నింగీ, నేలా ప్రపంచం మిధ్య
నిజమే తప్పవన్నీ ఆరాటాలే
నిజమే అవన్నీ ఆధిపత్యపోరాటాలే
నలభైల్లోనే ఎంత వేదాంతం!

కవి జీ­తమంతా సంక్లిష్టం
కవీ­త్వమంతా అమృతమృదుత్వం
ఎలావచ్చిందండీ అంత గాఢత్వం!


కవీ­త చదవడం పూర్తయ్యింది
కళ్ళన్నీ ఆనందాల జల్లయ్యింది
క­నదనత్తుకోవాలనిపించింది
క­విత మళ్ళీ మళ్ళీ చదివించింది
ఎప్పుడో ఎలాగో గుండెలపైనే వాలిపోయింది!

తెల్లవారగట్ల చూశాను
మంచ­మ్మీదే ఉంది
భ­ష్యత్తుని కలగన్న పసిబిడ్డలా ఉంది
మళ్ళీ మృదు కరస్పర్శ
వైట్ హౌస్ లో
పాల్ రాబ్ససన్ గొంతేదో ­విన్పిస్తోంది!!

నా అభిమానకవీ
నా జాతీ క­వీ
అవార్డులకందని కవీ­
అంతర్జాతీతా గుర్తించింది కవీ­
­
మీ కిదే నా జైభీమ్ ల శాల్యూట్ జాతి ర­వీ!!
-
డా||దార్ల వెంకటేశ్వరరావు

(డా// ఎండ్లూరి సుధాకర్ గారి ఆటా జనికాంచె ---అమెరికా యాత్రాకవిత్వం చదివినప్పుడు ( 11 August 2006) కురిసిన అనుభూతి చినుకులు)

No comments: