రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies
2008 District-Wide Admission Results

The AP Government has established Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies in 2008 to cater to the educational needs of the gifted rural youth. Three fully residential IIITs are established under RGU: one in Basara in Adilabad district, one in Nuzivedu in Krishna district, and one in Rajiv Knowledge Valley in Kadapa district. These Institutes will specialize in teaching and research in Information Technology and other emerging disciplines. 2000 students are expected be admitted in 2008-09 academic year in each IIIT.

It is a novel experimental university in several aspects. The selection uses the local best model where the best students in each school in each reservation category in each rural mandal are considered for admission without requiring an entrance examination. The program consists of a six year integrated curriculum after 10th grade SSC examination leading to a dual degree in IT and a domain specialization. The program uses the learning-by-doing paradigm using personalized mentors and intelligent tutoring systems. Each student is provided a Laptop from the beginning. The goal of Rajiv Gandhi University is to endow each student with an inquiring mind and a thirst for knowledge, based on the maxim “Learning to learn, Learning to think and Learning to live
ADILABAD
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

ANANTAPUR
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

CHITTOOR
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

EAST GODAVARI
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

GUNTUR
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

HYDERABAD
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

KADAPA
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

KARIMNAGAR
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List
KHAMMAM
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

KRISHNA
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

KURNOOL
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

MAHABOOBNAGAR
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

MEDAK
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

NALGONDA
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

NELLORE
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

NIZAMABAD
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List
PRAKASAM
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

RANGA REDDY
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

SRIKAKULAM
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

VISAKHAPATNAM
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

VIZIANAGARAM
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

WARANGAL
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

WEST GODAVARI
Merit List
Top Students List in Category Wise
Waiting List

No comments: