రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

డా. అంబేద్కర్, బాబూ జగజ్జీవన్‌ రామ్‌ జయంతి18-04-2008 న దళిత స్టూడెంట్స్ యూనియన్‌ వారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో డా. అంబేద్కర్, బాబూ జగజ్జీవన్‌ రామ్‌ జయంతిని నిర్వహించారు.

No comments: