రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

kasula ellama katha-review


కాసుల ప్రతాపరెడ్డి రాసిన ఎల్లమ్మ కథపై నేను వార్తలో రాసిన వ్యాసాన్ని జె.పి.జి ఫైల్ లో అందిస్తున్నాను.

No comments: