రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ప్రజాకళలో నా వ్యాసం !

మిత్రులారా!
ప్రజాకళ లో నా వ్యాసం స్త్రీ జీవిత చిత్రణలో భావజాల ప్రభావం ప్రచురించారు. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు చదవుతారు కదూ!

No comments: