యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాదులో పి.జి., పిహెచ్.డి., ప్రవేశ పరీక్ష హాల్ టికెట్స్ కు సంబందించిన మరిన్ని వివరాలకు http://online.uohyd.ac.in/(S(3m1ywidvsivraoj4r2do341w))/Login.aspx వెబ్ సైట్ ని దర్శించవచ్చు.రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

GuidanceResearch Guidance
M.Phil.Guidance: Awarded = 18 
Ph.D.Guidance: Awarded =  07, Submitted (Results awaiting): 01, Progress:07 
Sr. No.
Number
Enrolled

Name of the Scholar
Topic
Degree awarded
1.
06HTHLO1
Majji  Durgarao
Puranam Suri Sastry Vimarsa
Drukpatham
Awarded
2.
06HTHL09
Gurram 
Madhavarao
Dalita Sahityam lo Vada Prati
 Vada Vimarsa
Awarded
3.
08HTHLO5
Maddirala
 Siddartha
Dalita Padya Kavyalu Vastu
Vaividyam
Awarded
4.
08HTHL09
O. Annamma
Telugu Prabhandallo Nayika, Nayakula
Sahayaka Patralu:
Vimarsanatmaka
Pariseelana
Awarded
5.
09HTHL02
Gopinath 
Rathod
Kesavareddy Navalallo Girijana Samskruti
Awarded
6
09HTHL09
Dara  Suman
Mantena Suryanarayana Raju
 Hasya Natikala Pariseelana
Awarded
7
10 HTHL07
A.Nageswara Rao
Kostandhra Kavitwam – Prantiya Chaitanyam
Awarded
8
10 HTHL11
B.Swaroopa,,
“Telangana Kavitwamlo Pranteeya Chaitanyam
(2000-2010)”
Awarded
9
11HTHL19
G. Adinarayana
“Adi Andhrudu “Kaavyam – Soundarya Drikpatham
Awarded
10
12HTHL11
Gundu Ravi
Ennela Navvu Naval –Yanadulu Jeevana Chitrana
Awarded
11
12HTHL22
S.Rajender
Munemma Navala - Mahila Chaitanyam Pariseelana
Awarded
12
13HTHL19
B.Umesh
Rallapalli anantha Krishna sharma pitikalu - parisholana
Awarded
13
13HTHL17
S. Sanjeev Kumar.
Nalla regadi sallu kathalu – dalitha jivitha chitrana
Awarded
14
13HTHL12
B.Nagamallaiah
Jogini – mudra navalalu – basivini jivita chitr
Awarded
15
13HTHL22
R.BaliReddy.
Aviti kathalu – vikalaangula jivitha chitrana.
Awarded
16
14HTHL04
G.Varakumar
Mallavarpu RajeswaraRao’s Jeevanadi Khanda Kavya Samputi - Vastu, Silpa Vivechana
Awarded
17
14HTHL09
M. Chandra Mouli
Cattamanchi RamalingaReddy Peethikalu –Pariseelana
Awarded
18.
15HTHL02
I.Sumalatha
Manu Vasu Charitrala Vimarsa Vyasalu: Pariseelana
Awarded
19
15HTHL11
G.Srinu
 G.V.Ratnakar “Atleti Ala” Pariseelana
ProgressPh.D., Guidance

Sl.No
Name of the Student
Topic
Date of admission
 Status of
the research
1. 
Majji  Durgarao
07HTPH01
Telugulō saundaryaśāstra adhyayanaṁ
25.7.07
Awarded
2.   
N.Rambabu
08HTPH13
Telugulō girijana kathalu: Vastu vaividhyaṁ
26.8.08
Awarded
3.  
Maddirala Siddartha
09HTPH 05

Daḷita sāhitya vimarśalō samakālīna dhōraṇulu
28.7.09
de-regisratin
4. 
Onteddu Annamma
09HTPH09
Prasid'dhāndhra telugu kāvyāllō rasa samīkaraṇa vāda samanvayaṁ
29.10.15
Awarded
5.    
P.ViswaPrasad
96HTPH02

Telugu Sãnghika Navala – Mãnava Sambandhãlu (1878 - 1947)
Viva on
12.04.16
Awarded
6.   
B.Prabhakar
97HTPH01
Telugunãta Prasiddha Kavi Pandita Kutumbãlu-Sãhitya Sèva
Viva on
11.05.16
Awarded
7. 
Kaki Sridevi
10HTPH11

Telugu kavitvaṁ: Kulavr̥ttula citraṇa
August
2010
It is in progress
8.       
Adinarayana
12HTPH03

Daḷita ātmakathalu - pariśīlana
2011
It is in progress
9.       
E.Venkatesh
Daḷita sāhityaṁ: Kathāsāhitya vimarśa pariśīlana
August, 2011
It is in progress
10.   
S. Rajender
13HTPH11
Rēḍiyō nāṭakālugā mārina gaṇapati, vēyipaḍagalu navalalu: Vimarśanātmaka pariśīlana
July,
 2013
Awarded
11.   
B.Umesh
14HTPH06
Rāḷḷapalli anantakr̥ṣṇaśarma racanalu: Samagra pariśīlana
July,
2014
It is in progress
12.   
R.BaliReddy
14HTPH01
Rāyalasīma navalallō daḷita jīvita citraṇa
July
2014
Sumitted on 10 .3.2017
13.   
M.ChandraMouli
15HTPH 02
Vimarśakuḍigā kaṭṭaman̄ci rāmaliṅgāreḍḍi
June
2015
It is in progress
14.   Dara Suman 
    10 HTPH08

sinimĀlugĀ RŪpondina Telugu Navalalu- NĀtakĪyata
(Ekaveera, balipīṭham navalalapai pratyēka adhyayanam)
July,
2008
Awarded


No comments: