రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

darla books in http://kinige.com/

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=69
ఒక మాదిగ స్మృతి On Kinige

తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీ వాద, దళిత ఉద్యమాలు బలహీన వర్గాల్లో గొప్ప చైతన్యానికి కారణమయ్యాయి. సామాజిక, సాహిత్య రంగాల్లోని వివక్షలను తీవ్రంగానే విమర్శించాయి. అయినా వీటిలోనూ కొన్ని వర్గాల్ని విస్మరించడాన్ని గుర్తించి "మాదిగ సాహిత్యం" ప్రత్యేక అస్తిత్వంతో ముందుకు రావాలని ఆకాంక్షించిన సాహితీ వేత్త నాగప్ప గారి సుందర్రాజు.

మాదిగ చైతన్యం, చండాల చాటింపు, మాదిగోడు, మావూరి మైసమ్మ పుస్తకాల ద్వారా మాదిగ సాహిత్యాన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ధోరణిగా మార్చగలిగాడు.

భాషలో, వస్తువులో, శిల్పంలో కొత్త పంథాని ప్రవేశపెట్టి, తాను మాత్రం ఈ లోకం వీడి వెళ్ళి పోయాడు.

అతన్ని స్మరించుకోవడం మాదిగలకు, తెలుగు సాహిత్యానికి ఒక తప్పని సరి అవసరం. దానిలో భాగమే ఈ పుస్తకం.
-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు.

No comments: