Friday, September 09, 2011

అనువాదం పై జాతీయ సదస్సు

మూడు రోజుల పాటు (8,9,10 తేదీలలో) తెలుగు శాఖ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం లో తెలుగులో అనువాదాలు - సమీక్ష అనె అంశం పై జాతీయ సదస్సు జరుగుతుంది.  డా.డి.విజయ లక్ష్మి గారు  సదస్సు కోర్డినేటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు
.

No comments: