రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

http://haaram.com/ కి స్వాగతం


"చెప్పుకోవడానికి మీలాంటి సాధారణ మనుషులం.తెలుగు వెలుగులు ఒక చోట చేర్చి చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సహ బ్లాగరులము. మీ ఆసరా తో తడబడుతూ తొలి అడుగులు వేయ సాధన చేస్తున్న సహ సోదరీ సోదరులము. మలి అడుగు లకై మీ అమూల్య సలహాలకోసం వేచి చూస్తూ...." అని
ఆహ్వానిస్తున్న హారం డాట్ కాం వారికి నా అభినందనలతో స్వాగతం పలుకుతున్నాను .
-దార్ల

3 comments:

భాస్కర రామి రెడ్డి said...

డా.దార్ల గారూ, మీ నుంచి స్వాగత వాక్యాలు అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా వుంది. మీ లాంటి పెద్దల సహకారంతో భవిష్య ప్రణాళిక ఏ విఘ్నం లేకుండా ముందుకు సాగాలని దీవించండి.

Anonymous said...

link ivvandi

Hapi said...

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....